Temat: Procedura pomiarowa urządzenia do detekcji neutronów opóźnionych z aktywowanej próbki materiału rozszczepialnego

doc. dr hab.Krzysztof Drozdowicz, tel.: 662 83-33, 83-46
e-mail: Krzysztof.Drozdowicz@ifj.edu.pl


Opis:
Próbka z materiału rozszczepialnego naświetlanego neutronami prędkimi emituje po pewnym czasie neutrony opóźnione. W IFJ PAN zostało zbudowane urządzenie do detekcji neutronów opóźnionych w specjalnej komorze zawierającej zestaw 12 detektorów He-3. Praca ma obejmować zbadanie parametrów urządzenia, wykonanie pomiarów i opracowanie rutynowej procedury pomiarowej, opis tej procedury i dokumentację.
Realizacja pracy ma przygotować urządzenie do instalacji na docelowym stanowisku przy stellaratorze W7-X (Greifswald, Niemcy), jako uzupełnienie aktywacyjnej metody pomiaru strumienia neutronów powstających w reakcji syntezy jądrowej.