Temat: Jednoczesny pomiar stężenia SF6, neonu i argonu w wodzie metodą chromatograficzną dla celów hydrologicznych
(Simultaneous measurement of SF6, Neon and Argon in water by gas chromatographic method for hydrological applications)

Promotor: dr hab. I. Śliwka, tel: (+48 12) 662 84-59, 662 84-53
e-mail: Ireneusz.Sliwka@ifj.edu.pl


Opis:

SF6 jest gazem cieplarnianym, którego stężenie w powietrzu wynosi obecnie ok. 9ppt i stale rośnie z tendencją ok. 0.2 ppt/rok. Gaz ten znalazł zastosowanie w hydrogeologii jako znacznik w oznaczaniu wieku młodych wód podziemnych jako metoda uzupełniająca do obecnie stosowanej metody trytowej.
Jednoczesny pomiar wymienionych gazów ma zastosowanie w hydrogeologii i pozwala na określenie temperatury zasilania zbiorników wody podziemnej. Pozwala też na ocenę nadmiaru powietrza w wodzie podziemnej, parametru niezbędnego w technice datowania z wykorzystaniem SF6 jako znacznika antropogenicznego.