Temat: Jednoczesny pomiar stężenia helu, neonu i argonu w wodzie metodą chromatograficzną dla celów hydrologicznych
(Simultaneous measurement of Helium, Neon and Argon in water by gas chromatographic method for hydrological applications)

Promotor: dr hab. Ireneusz Śliwka, tel: (+48 12) 662 84-59, 662 84-53
e-mail: Ireneusz.Sliwka@ifj.edu.pl


Opis:

Hel jest gazem szlachetnym i występuje w powietrzu na poziomie ok.5 ppm. Gaz ten znalazł zastosowanie jako znacznik wieku wód w hydrogeologii. Oznaczanie jego stężenia przeprowadza się na świecie drogimi metodami spektrometrii masowej. Metoda chromatograficzna pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych pozwala zmniejszyć koszty tych oznaczeń.
Jednoczesny pomiar wymienionych gazów ma zastosowanie w hydrogeologii i pozwala na określenie temperatury zasilania zbiorników wody podziemnej. Pozwala też na ocenę nadmiaru powietrza w wodzie podziemnej, parametru niezbędnego w technice datowania z wykorzystaniem helu.