Temat: Zastosowanie chromatografii gazowej i cieczowej w badaniu potencjalnych markerów stresu oksydacyjnego
(Gas and liquid chromatography application in researches of potential oxidative stress markers)

Promotor: dr Jacek Faber, tel: (+48 12) 662 84 53
e-mail: Jacek.Faber@ifj.edu.pl


Opis:

Niebagatelny udział w powstawaniu stanów zapalnych prowadzących do różnych patologii ma stres oksydacyjny rozumiany, jako zaburzenie równowagi między procesami oksydacyjnymi, (generującymi powstawanie reaktywnych form tlenu) a procesami antyoksydacyjnymi. Z literatury wynika, że lotne produkty peroksydacji lipidów i białek mogą zostać wykryte w wydychanym powietrzu. Celem pracy jest dobranie właściwej procedury analitycznej oraz oznaczenie potencjalnych markerów stresu w próbkach oddechu pobranych w grupie pacjentów i w grupie kontrolnej. Wyniki analiz oddechu będą korelowane z pomiarami wskaźników obrony antyoksydacyjnej.