Temat: Zastosowanie układu GC/MS w ustaleniu potencjalnych markerów przewlekłej choroby nerek
(Determination of potential chronic kidney diseases markers using GC/MS system)

Promotor: dr inż. Beata Grabowska-Polanowska, tel: (+48 12) 662 84 53
e-mail: Beata.Grabowska@ifj.edu.pl


Opis:

Opracowanie testów oddechowych budzi wiele nadziei na możliwość wczesnej i nieinwazyjnej metody wykrywania schorzeń, zwłaszcza w przypadku chorób przebiegających w początkowej fazie bezobjawowo. Do takich schorzeń należy przewlekła choroba nerek (PChN). Wykorzystując chromatografię gazową i dostępne techniki zatężania (SPE, SPME) planowane jest przeprowadzenie analizy powietrza wydychanego pobranego w grupie pacjentów z PChN oraz w grupie kontrolnej. Wybrane związki, które mają szansę stać się markerami schorzenia nerek będą korelowane z parametrami biochemicznymi oznaczanymi we krwi i moczu.