Temat: Chromatograficzna analiza lotnych związków organicznych z powierzchni skóry
(Chromatographic analysis of volatile organic compounds from skin surface)

Promotor: dr inż. Beata Grabowska-Polanowska, tel: (+48 12) 662 84 53
e-mail: Beata.Grabowska@ifj.edu.pl


Opis:

Zapach ludzkiego ciała jest najbardziej znanym i rozpoznawanym sygnałem świadczącym zarówno o ogólnym stanie higieny, jak również o prawidłowości procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. Każda choroba zmienia metabolizm organizmu, co skutkuje charakterystycznym zapachem oddechu, moczu, czy też potu. Za charakterystyczny i specyficzny dla każdego człowieka zapach, odpowiedzialne są lotne związki organiczne. Badania chromatograficzne wykazały, że na zapach człowieka składają się głównie niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe, aldehydy, ketony oraz związki zawierające azot i siarkę. W badaniach zastosowana zostanie analiza chromatograficzna oraz nowoczesne metody zatężania próbek. Celem będzie opracowanie właściwej metodyki pobierania, w tym dobranie sorbentów oraz warunków ich desorpcji. W przyszłości analiza zapachu skóry może być przydatna w diagnostyce zmian skórnych (np. czerniaka) lub w ratownictwie medycznym (w poszukiwaniu osób uwięzionych pod zwałami gruzu, w wyniku trzęsień ziemi, czy innych kataklizmów).