Mini-jobs - Zakład Promieni Kosmicznych (NZ15)

Kontakt: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


  • Opracowanie założeń ćwiczenia laboratoryjnego „Muon life time”.
  • Budowa prototypu ekonomicznego licznika mionów.