Praktyki studenckie - Zakład Promieni Kosmicznych (NZ15)

Kontakt: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


  • Budowa wodnego detektora neutrin Baikal-GVD (z wyjazdem do Rosji).
  • Testowanie wydajności detektorów cząstek używanych w Obserwatorium PierreAuger.
  • Budowa prototypu ekonomicznego licznika mionów.
  • Projekt i wykonanie internetowego systemu wymiany informacji w ramach dużej, międzynarodowej współpracy naukowej.