Health Protection Unit (DOZ)

Section Head: dr inż. Agnieszka Szumska
tel: +48 12 399 6203, +48 696 787 125
e-mail: Agnieszka.Szumska@ifj.edu.pl

Health & Safety Inspector (BHP)

Specjalista ds. BHP
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
mgr Mariusz Trzaska
tel.: +48 12 662 8121, +48 533 308 656

Radioprotection Officer (BOR)

mgr inż. Katarzyna Zbroja
tel.: +48 12 662 8410

mgr inż. Tomasz Nowak
tel.: +48 12 399 6138

dr Kamil Brudecki
tel.: +48 12 662 8398

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Pracy z Materiałem Biologicznym i Zwierzętami Laboratoryjnymi

dr Agnieszka Panek
tel.: +48 12 662 8409