Legal Department (DPR)

Staff

mgr Maciej Markowicz
tel.: 12 662 8434, 502 138 719
e-mail: maciej.markowicz@ifj.edu.pl
pokój: 5303

mgr Grzegorz Miśkiewicz
tel.: 12 662 8434, 502 772 892
e-mail: grzegorz.miskiewicz@ifj.edu.pl
pokój: 5303

mgr Izabela Zielińska-Golik

Radca Prawny przyjmuje w dniach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek