Department of Nuclear Physical Chemistry (NZ64)

Head of the Department: Prof. Jerzy W. Mietelski
tel: +48 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl
www: https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no6/nz64/en/home/

Secretary: mgr inż. Dominika Handzlik
tel: +48 12 662 8415, 691 113 374
e-mail: Dominika.Handzlik@ifj.edu.pl

Laboratory of Environmental Radioactivity

Head of the Lab.: Prof. Jerzy W. Mietelski
tel: +48 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl

Pracownia jest członkiem sieci laboratoriów eksperckich ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity)

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP)

http://lap.ifj.edu.pl/

Head of the Lab.: Prof. Jerzy W. Mietelski
tel: +48 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl