Education

Instytut prowadzi działalność edukacyjną skierowaną przede wszystkim do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. W ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ PAN oraz Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich realizowane są prace doktorskie. Studenci mogą realizować w Instytucie prace licencjackie, magisterskie oraz praktyki studenckie.