Ph.D. Exams

07.12.2022, 11:30
mgr inż. Michał Żurek
"Badanie doświadczalne i analiza modelowa absorpcji wodoru w stopach LaNi5xPbx, x = 0.1, 0.2, 0.25"
Ogłoszenie Rady Naukowej

08.12.2022, 12:30
mgr inż. Marcin Piwowarczyk
"Ciekłe kryształy jako powierzchniowy wskaźnik temperatury. Charakterystyka mezofaz wybranych alkanianów (E)-4-((4-alkiloksyfenylo)diazenylo)fenylu i ich mieszanin"
Ogłoszenie Rady Naukowej

09.12.2022, 11:30
mgr inż. Tomasz Stanisz
"Complexity characteristics of punctuation usage patterns in written language"
Ogłoszenie Rady Naukowej

09.12.2022, 15:00
mgr Rajeev Singh
"Collective dynamics of polarized spin-half fermions in relativistic heavy-ion collisions"
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archive