Ph.D. Exams

03.12.2018, 13:00
mgr inż. Barbara Wasilewska
Badania rozpadu stanów kolektywnych w reakcjach indukowanych protonami
Ogłoszenie Rady Naukowej

04.12.2018, 12:00
mgr inż. Magdalena Kłodowska
Application of Monte Carlo methods in transport modelling of the therapeutic proton beam
Ogłoszenie Rady Naukowej

10.12.2018, 14:30
mgr Beata Turbiarz
Badania funkcji struktury fotonu w obszarze energii przyszłego liniowego zderzacza ILC/CLIC
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archive