Ph.D. Exams

11.04.2023, 12:00
mgr Tomasz Zieliński
"Changes in mechanical properties of single cells in the oxygen and glucose deprivation (OGD) model"
Ogłoszenie Rady Naukowej

28.03.2023, 10:00
mgr Kajangi Gnanachandran
"Elastic and rheological properties of human bladder cancer cells: from single cells to spheroids"
Ogłoszenie Rady Naukowej

21.03.2023, 12:15
mgr inż. Agnieszka Wochnik
"Zastosowanie druku 3D do modyfikacji wiązki w radioterapii protonowej"
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archive