Ph.D. Exams

22.06.2022, 10:00
mgr inż. Juliusz Chojenka
"Magnetotransportowe własności złączy metal/tlenek metalu/metal"
Ogłoszenie Rady Naukowej

30.06.2022, 12:30
mgr Magdalena Garbacz
"Rozwój metod planowania leczenia oraz ocena niepewności zasięgu w radioterapii protonowej z wykorzystaniem kodów Monte Carlo"
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archive