Ph.D. Exams

18.10.2021, 12:00
mgr inż. Karol Kasprzak
"Quality Assurance and Control Methods for Serial Production of Superconducting RF Cavities Assembled in Cryomodules"
Ogłoszenie Rady Naukowej

04.11.2021, 12:30
mgr Oleksandr Pastukh
"Badania własności strukturalnych, optycznych i magnetycznych nowych materiałów kompozytowych na bazie nanostruktur krzemionkowych"
Ogłoszenie Rady Naukowej

05.11.2021, 12:15
mgr inż. Jakub Baran
"Development of the Innovative Positron Emission Tomography for Beam Range Monitoring in Proton Radiotherapy"
Ogłoszenie Rady Naukowej

Archive