Foreign awards

Year Name Award Description
2010 Felix Aharonian, Werner Hoffmann, Heinz Voelk and the H.E.S.S. collaboration (dr Jacek Niemiec, dr hab. Michał Dyrda) The Bruno The Rossi Prize For outstanding contributions to imaging TeV Astronomy, which addressed fundamental questions related to particle acceleration and the origin of the Cosmic Rays through the study of SNRs, PWN and nearby AGNs
Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (AAS)
2013 członkowie ATLAS collaboration z IFJ PAN: dr Elżbieta Banaś, dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, dr Dominik Derendarz, inż. Edward Górnicki, mgr inż. Wiesław Iwański, dr hab. Anna Kaczmarska, dr hab. Krzysztof Korcyl, dr Paweł Malecki, dr Andrzej Olszewski, mgr inż. Jolanta Olszowska, dr Ewa Stanecka, dr Rafał Staszewski, dr Maciej Trzebiński, dr hab. Adam Trzupek, dr hab. Marcin Wolter, prof. dr hab. Barbara Wosiek, dr hab. Krzysztof Woźniak, dr Andrzej Zemła; dr Bartłomiej Żabiński The 2013 High Energy and Particle Physics Prize For the discovery of a Higgs boson as predicted by the Brout-Englert-Higgs mechanism
ATLAS and CMS collaborations
2014 prof. dr hab. Jan Styczeń Francuskie Odznaczenie Państwowe – Oficer Narodowego Orderu Zasługi Za zasługi włożone w promowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy francusko-polskiej szczególnie w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, mającej wpływ na relacje naukowe pomiędzy Francją i Polską
Prezydent Republiki Francuskiej
2015 dr Ewa Stanecka ATLAS Outstanding Achievement Award 2015 Za kluczowy wkład w modernizację i przygotowanie systemów kontroli Detektora Wewnętrznego Śladów do zbierania danych na LHC przy energii 13 TeV
The ALTAS Collaboration Board Chair Advisory Group