Awards (list since 1995)

Year Name Awards Descriptio
2022 Professor
Zbigniew Łodziana
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2021 Professor
Antoni Szczurek
The Wojciech Rubinowicz Scientific Award Przyznana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za badania procesów wywołanych fotonami w zderzeniach hadronów i jąder atomowych w obszarze wysokich energii
2021 Professor
Adam Maj wraz z zespołem (dr hab Jerzy Grębosz, Maestro Józef Skrzek)
Medal imienia Krzysztofa Ernsta Za popularyzację fizyki: spektakl multimedialny i film „Na styku dwóch nieskończoności”
2020 Assoc. Prof.
Jacek Otwinowski
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2019 Professor
Stanisław Jadach
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za całokształt dorobku naukowego
2019 Assoc. Prof.
Marcin Chrząszcz
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2017 dr Justyna Bobrowska The Prime Minister Prize Za wyróżniona rozprawę doktorską
2017 Professor
Agnieszka Zalewska
Officer Cross of the Order Polonia Restituta Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Piotr Malecki
Officer Cross of the Order Polonia Restituta Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Urszula Woźnicka
Knight’s Cross of the Order Polonia Restituta Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Henryk Wilczyński
Knight’s Cross of the Order Polonia Restituta Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Barbara Wosiek
Knight’s Cross of the Order Polonia Restituta Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Jan Figiel
Officer Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Barbara Wosiek
Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Henryk Wilczyński
Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Urszula Woźnicka
Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Piotr Malecki
Officer Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 Professor
Agnieszka Zalewska
Officer Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2017 dr Justyna Bobrowska The Prime Minister Prize Za wyróżniona rozprawę doktorską
2014 Professor
Andrzej Hrynkiewicz
Nagroda Miasta Krakowa Za całokształt wybitnych dokonań w kategorii nauka i technika
Przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa
2014 Dr Maciej Trzebiński The Prime Minister Prize Za wyróżniona rozprawę doktorską
2013 Professor Paweł Olko Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2013 Professor Marek Jeżabek Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2011 Assoc. Prof.
Andrzej Rybicki
The Wojciech Rubinowicz Scientific Award Awarded by the Polish Physical Society
2010 Felix Aharonian, Werner Hoffmann, Heinz Voelk and the H.E.S.S. collaboration
(Dr Jacek Niemiec,
Dr Michał Dyrda
)
The Bruno The Rossi Prize For outstanding contributions to imaging TeV Astronomy, which addressed fundamental questions related to particle acceleration and the origin of the Cosmic Rays through the study of SNRs, PWN and nearby AGNs
2009 Professor Andrzej M. Oleś The Maria Skłodowska-Curie Scientific Award Awarded by the Polish Academy of Sciences
2009 Professor Wojciech Broniowski,
Professor Wojciech Florkowski
The Marian Mięsowicz Prize Awarded by the Polish Academy of Arts and Sciences
2009 Professor
Andrzej Białas
The Prime Minister Prize For lifetime achievements in science
2008 Dr
Przemysław Piekarz
The Stefan Pieńkowski Prize Awarded by the Division III of the Polish Academy of Sciences
2007 Professor
Marek Jeżabek
The Marian Mięsowicz Prize Awarded by the Polish Academy of Arts and Sciences
2005 Assoc. Prof.
Piotr Bożek
The Prime Minister Prize Za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną
2005 Assoc. Prof.
Bogdan Fornal
The Zdzisław Szymański Prize for year 2004 Awarded by the Dean of the Faculty of Physics, the University of Warsaw
2005 Professor
Krzysztof Parliński
The Maria Skłodowska-Curie Scientific Award Awarded by the Polish Academy of Sciences
2005 dr Władysław Wolter Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Andrzej Zuber Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Tadeusz Wasiutyński Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Michał Turała Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Zdzisław Szeglowski Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Jan Styczeń Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Piotr Malecki Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Jan Lasa Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Andrzej Jasiński Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Roman Hołyński Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Andrzej Eskreys Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Jerzy Bartke Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Tomir Coghen Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Jerzy Janik Commander’s Cross
of the Order of Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Wiesław Czyż Commander’s Cross
of the Order of Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Andrzej Budzanowski Commander’s Cross
of the Order of Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor
Jacek Hennel
Officer Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2005 Professor Andrzej Hrynkiewicz Grand Cross of the Order of Polonia Restituta Awarded by the President of the Republic of Poland
2003 Professor
Stanisław Jadach
The Marian Mięsowicz Prize Awarded by the Polish Academy of Art and Sciences
2003 Professor
Stanisław Jadach
The Maria Skłodowska-Curie Scientific Award Awarded by the Polish Academy of Sciences
2002 Professor
Jan Lasa
The Waksmudzki Medal Granted by the Polish Academy of Sciences
2002 Professor
Jerzy Janik
The Medal of Golden Jubilee of the Polish Academy of Sciences Granted by the Polish Academy of Sciences
2002 Professor
Kacper Zalewski (UJ/IFJ)
Officer Cross
of the Order Polonia Restituta
Awarded by the President of the Republic of Poland
2001 Assoc. Prof.
Krzysztof Golec-Biernat
The Marian Mięsowicz Prize Awarded by the Polish Academy of Arts and Sciences
2000 Professor
Kacper Zalewski (UJ/IFJ)
The Medal of the Commision of National Education
1999 Assoc. Prof. Tadeusz Chmaj The Marian Mięsowicz Prize Awarded by the Polish Academy of Arts and Sciences
1999 Professor
Jerzy Janik
The Prime Minister Prize For lifetime achievements in science
1997 Dr Władysław Wolter The Marian Mięsowicz Prize Awarded by the Polish Academy of Arts and Sciences
1996 Dr Ireneusz Natkaniec Knight’s Cross
of the Order Polonia Restituta
On the occasion of 40th anniversary of JINR- in recognition of the contribution to the development of international scientific and technological cooperation within the Institute
1996 Professor
Jerzy Janik
Officer Cross
of the Order Polonia Restituta
On the occasion of 40th anniversary of JINR- in recognition of the contribution to the development of international scientific and technological cooperation within the Institute
1996 Professor
Andrzej Hrynkiewicz
The Prime Minister Prize For lifetime achievements in scientific and organizational output
1995 Professor
Andrzej Hrynkiewicz
Commander’s Cross with Star of the Order of Polonia Awarded by the President of the Republic of Poland

Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi

2005

mgr inż. Edmund Bakewicz
Professor
Agnieszka Bąk-Zalewska
Professor
Rafał Broda
Professor
Antonina Cebulska-Wasilewska
Professor
Jan Figiel
Professor
Stanisław Jadach
mgr Mirosława Jasińska
Professor
Zdzisław Lalowicz
Professor
Leonard Leśniak
Professor
Maria Massalska-Arodź
dr Bronisław Nizioł
Professor
Grażyna Nowak
Professor
Paweł Olko
Professor
Krzysztof Parliński
dr Maria Pollak-Stachura
dr Grzegorz Polok
Professor
Maria Różańska
inż. Elżbieta Ryba
dr Maria Rybicka
dr Zbigniew Stachura
mgr inż. Jan Ściesiński
Professor
Jacek Turnau
Professor
Henryk Wilczyński
Assoc. Prof.
Paweł Wodniecki
Professor
Barbara Wosiek
Professor
Urszula Woźnicka

2013

Professor
Adam Maj
dr Witold Męczyński
mgr Jacek Sulikowski
dr inż. Jan Swakoń

2015

Professor
Maria Bałanda
Professor
Wojciech Broniowski
Assoc. Prof.
inż., prof. IFJ Maciej Budzanowski
Professor
Stanisław Drożdż
Professor
Wojciech Florkowski
Professor
Bogdan Fornal
Professor
Lidia Görlich
Professor
Krzysztof Golec-Biernat
Assoc. Prof.
Jerzy Grębosz
Assoc. Prof.
prof. IFJ Andrzej Horzela
Professor
Marek Kowalski
Professor
Wojciech Kwiatek
Professor
Tadeusz Lesiak
dr Marek Stodulski
Professor
Zbigniew Wąs
Professor
Mariusz Witek
Assoc. Prof.
prof. IFJ Wojciech Zając
Professor
Piotr Zieliński


Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi

2005

mgr Barbara Brzezicka
inż. Jacek Burda
dr Antoni Dwuraźny
mgr inż. Kazimierz Gałuszka
dr Zbigniew Hajduk
Assoc. Prof.
Andrzej Horzela
mgr inż. Andrzej Igielski
inż. Jacek Kiczek
mgr Barbara Komendera-Świątek
dr Barbara Kubica
Professor
Tadeusz Lesiak
Stanisława Łokas
mgr Małgorzata Niewiara
dr Ewa Ochab
dr Krystyna Olkiewicz
dr Barbara Petelenz
mgr Marcin Słomczyński
dr Barbara Wilczyńska
dr Henryk Wojciechowski
Assoc. Prof.
Wojciech Zając
Professor
Piotr Zieliński

2007

doc. Assoc. Prof.
Bałanda Maria
Professor
Broniowski Wojciech
dr inż. Budzanowski Maciej
doc. Assoc. Prof.
Chwastowski Janusz
doc. Assoc. Prof.
Fornal Bogdan
dr inż. Grębosz Jerzy
doc. Assoc. Prof.
Kowalski Marek
dr Kozak Krzysztof
doc. Assoc. Prof.
Kwiatek Wojciech
Professor
Maj Adam
dr Męczyński Witold
doc. Assoc. Prof.
Okołowicz Jacek
Professor
Szczurek Antoni
Professor
Wąs Zbigniew
doc. Assoc. Prof.
Zawiejski Leszek
Professor
Żenczykowski Piotr

2013

mgr inż. Konrad Guguła
mgr inż. Tomasz Kajdrowicz
Assoc. Prof.
Barbara Marczewska

2015

Professor
Krzysztof Drozdowicz
mgr Andrzej Kotarba
Professor
Zbigniew Łodziana
dr inż. Jerzy Michałowski
Professor
Wojciech Mietelski
Assoc. Prof.
Stanisław Mikocki
Assoc. Prof.
prof. IFJ Przemysław Piekarz
Assoc. Prof.
Marek Scholz
Professor
Maciej Skrzypek
dr Zenon Sułek
Assoc. Prof.
Ireneusz Śliwka
Assoc. Prof.
Adam Trzupek
Assoc. Prof.
Marta Wolny-Marszałek


Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi

2005

Danuta Adamska
mgr inż. Jerzy Brzezicki
Józef Dybeł
Roman Fiałkowski
Professor
Lidia Görlich
inż. Janusz Lipka
mgr inż. Zbigniew Natkaniec
dr Małgorzata Nowina-Konopka
mgr Halina Szymańska
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Mirosław Ziębliński

2007

doc. Assoc. Prof.
Adamczak Andrzej
dr Czermak Adam
inż. Górnicki Edward
mgr Kotarba Andrzej
Matysek Danuta
doc. Assoc. Prof.
Mietelski Jerzy
mgr inż. Olszowska Jolanta
dr Pacyna Andrzej
dr Pałka Henryk
dr Rajchel Bogusław
dr Sułek Zenon

2013

Julian Chorążak
dr Teresa Cywicka-Jakiel
mgr inż. Krzysztof Daniel
dr inż. Tomasz Horwacik
mgr inż. Jerzy Kotuła
dr inż. Barbara Michalec
mgr inż. Marta Ptaszkiewicz
Piotr Topolski
mgr inż. Katarzyna Zbroja

2015

Assoc. Prof.
Piotr Bednarczyk
Assoc. Prof.
Paweł Bilski
Assoc. Prof.
Andrzej Bożek
Assoc. Prof.
Paweł Brückman de Renstrom
Assoc. Prof.
Paweł Jochym
Assoc. Prof.
Anna Kaczmarska
Assoc. Prof.
Robert Kamiński
Assoc. Prof.
Maria Kmiecik
dr Renata Kopeć
Assoc. Prof.
Adam Kozela
Assoc. Prof.
Jan Krawczyk
Assoc. Prof.
Jarosław Kwapień
Assoc. Prof.
Małgorzata Lekka
dr Janusz Lekki
Assoc. Prof.
Jacek Niemiec
dr Barbara Obryk
Assoc. Prof.
Andrzej Rybicki
dr Liliana Stolarczyk
Assoc. Prof.
Władysław Węglarz