The Company Social Benefits Fund Committee (The ZFSS Committee)

Composition

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Socjalnych IFJ PAN