Seminars

Archive


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

9 July 2019, godz. 12:00, Aula IFJ PAN

"GLIMPSES from early Belle II data"
Resmi P K

Seminaria Oddziału II

15 July 2019, 11:00

"Reaction mechanisms at low energy studied with the CHIMERA multidetector"
dr. Brunilde Gnoffo

Seminaria Oddziału III

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET