Seminars

December 6, 2018, 11:00, Aula IFJ PAN

"What do we know and how do we determine the structure of protons and heavy nuclei?"
dr Aleksander Kusina

Archive


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

December 11, 2018, 11:00, Aula IFJ PAN

"Search for ultra high energy cosmic rays from radiogalaxy Virgo A"
dr Oleh Kobzar

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

December 11, 2018, 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Wpływ parametrów syntezy (czas, temperatura, stężenie reduktora) na właściwości morfologiczne, strukturalne i optyczne nanocząstek złota"
dr Joanna Depciuch

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

December 5, 2018, 11:00, Aula IFJ PAN

"Związki zawierające fluor-19 jako nowy rodzaj kontrastu w obrazowaniu MR"
mgr Natalia Łopuszyńska


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

December 7, 2018, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Tuning the initial deformation of a QGP droplet with polarized deuterons"
prof. dr hab. Wojciech Broniowski


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego