Seminars

18 April 2019, 11:00, Aula IFJ PAN

"Nowe rozkłady partonowe w protonie w ramach chromodynamiki kwantowej"
dr Agnieszka Łuszczak (Politechnika Krakowska)

Archive


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

16 April 2018, 11:00, Aula IFJ PAN

"CREDO: status and perspectives"
dr hab. Piotr Homola

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

7 May 2019, 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Zero--energy Majorana modes in condensed matter physics"
dr inż. Anna Gorczyca-Goraj (Uniwersytet Śląski)

Seminaria Oddziału IV

18 April 2019, 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Relativistic hydrodynamics of particles with spin 1/2"
prof. dr hab. Wojciech Florkowski (UJ & NZ41)

Abstract:
Recent measurements performed by the STAR collaboration at the Brookhaven National Laboratory have revealed a non-zero global spin polarization of Lambda hyperons produced in heavy-ion collisions. The measured global spin orientation in non-central collisions points out along the out-of-plane direction, which reminds us of the Einstein - de Haas and Barnett effects. The observed polarization is theoretically explained by simple concepts valid in global equilibrium, however, the systems produced in the collisions evolve according to the laws of relativistic hydrodynamics. Is it then possible to incorporate polarization into a hydrodynamic framework? The answer to this question is positive. A new framework of hydrodynamics for particles with spin 1/2 will be presented. It can be used to interpret new data and, by itself, it extends a standard applicability range of relativistic hydrodynamics.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

17 April 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Badanie struktury molekularnej chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii"
mgr Anna Borkowska


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe

Department of Experimental Physics of Complex Systems (NZ52)

24 April 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Wielofunkcyjne biomateriały do odbudowy ubytków tkanki kostnej"
mgr inż. Anna Tryba


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET