Seminars

21 February 2019, 11:00, Aula IFJ PAN

"Badania profili defektów strukturalnych metodą anihilacji pozytonów"
dr Paweł Horodek

Archive


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

19 February 2019, 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Przewodnictwo elektryczne jako swoisty marker przemian fazowych w dielektrykach"
dr hab. Mirosław Gałązka (NZ31)

Seminaria Oddziału IV

14 February 2019, 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Hydro for heavy-ion collisions or heavy-ion collisions for hydro?"
dr Alina Czajka (NCBJ)

Abstract:
The evolution of strongly interacting matter produced in heavy-ion collisions is described very efficiently by the relativistic hydrodynamics. Over the years, it created a unique interplay between theory and experiment which resulted in an enormous development of hydrodynamics and led to extraction of multiple properties of the quark-gluon plasma. I will briefly present main concepts of fluid dynamics, directions of its development and, in particular, transport phenomena responsible for dissipative effects determining parameters of hydrodynamics.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

20 February 2019, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Obliczenia mocy dawek promieniowania w laboratorium DONES, czyli metody Monte Carlo w służbie nauki"
dr Grzegorz Tracz


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe

Department of Mathematical Physics (NZ43)

25 February 2019, 12:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"Hydrodynamical analogues of some quantum phenomena"
dr Jarosław Duda (Uniwersytet Jagielloński)


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET