Seminars

Proposals for the topics of the lectures should be submitted to seminarium@ifj.edu.pl.

25 February 2021, 11:00

"Rheological phenomena in biological systems"
dr Katarzyna Pogoda

Archive 2021

Archive 2004-2020


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

2 March 2021, 11:00

via ZOOM
"MUonE experiment at SPS"
Marcin Kucharczyk

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

3 March 2021, 11:00

via ZOOM
"The application of Magnetic Resonance Imaging for the detection of theranostic nanocarriers"
mgr inż. Natalia Łopuszyńska


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe

Department of the Ultrarelativistic Nuclear Physics and Hadron Interactions (NZ23)

26 February 2021, 12:00

via ZOOM
"Understanding charm production via polarization"
Jacek Biernat


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego

25 February 2021, 16:15

online
"Benefis Pani dr Zofii Gołąb-Meyer"


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET