Seminars

Archive


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

19 September 2019, 9:30, Sala Konferencyjna (obok gabinetu Dyrektora Naczelnego)

"Symulacja komputerowa metodą dynamiki molekularnej przepływu ciepła w nanowarstwach Al2O3/poli(tlenku)etylenu. Próba interpretacji widma częstotliwościowego w obszarze 0 - 30 THz"
dr Barbara Poliks (University of Binghamton, NY - USA)

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET