Seminars

14 November 2019, 11:00, Aula IFJ PAN

"Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna"
dr Mariusz Kłosowski

Archive


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

19 November 2019, 9:00, Sala Studium Doktoranckiego

"Magnetocaloric effect in manganites"
prof. Mária Zentková i prof. Marián Mihalik z Institute of Experimental Physics SAS, Košice

Seminaria Oddziału IV

14 November 2019, 14:00, sala seminaryjna (pokój 4402, IV p.)

"On the nature of quantum entanglement"
dr hab. Jan Czerniawski (Uniwersytet Jagielloński)

Abstract:
Quantum entanglement is usually regarded as an essentially non-local phenomenon. This opinion is based on the Bell theorem, according to which no local realistic model is capable of reproducing quantum predictions that can overcome limitation imposed on correlations of the results of measurements on distant parts of a system in an entangled state by Bell’s inequalities. However, one might wonder if all models of this kind have really been taken into account. A hint in what direction one should look for a counterexample is given.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

20 November 2019, 11:00, Aula IFJ PAN

"Pozytonowa tomografia emisyjna na potrzeby monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej"
mgr inż. Jakub Baran


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego

14 November 2019, 16:15, ul. Łojasiewicza 11, s. A-1-06 (Kampus)

"Nagroda Nobla z fizjologii i medycyny za rok 2019"
dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior (Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński)


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

15 November 2019, 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Transient modes in relativistic hydrodynamics"
Prof. Michał Spaliński (NCBJ)


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET