Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Marek.Jezabek@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8200

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8100

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Technicznych

Dr hab. inż. Maciej Budzanowski, Prof. IFJ PAN
Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8119

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Mgr Magdalena Zydek
Magdalena.Zydek@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8119

Główny Księgowy

Mgr inż. Małgorzata Jasiówka
Malgorzata.Jasiowka@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8474