Jeden z wielkich

W IFJ odsłonięto płaskorzeźbę prof. Mariana Mięsowicza

207
Tablicę odsłoniły córki prof. Mariana Mięsowicza: prof. Teresa Malecka
i dr Maria Rybicka 

Fot. Anna Kaczmarz

   (INF. WŁ.) W Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego odsłonięto wczoraj płaskorzeźbę poświęconą pamięci prof. Mariana Mięsowicza, twórcy krakowskiej szkoły fizyki wysokich energii.

    Prof. Marian Mięsowicz urodził się we Lwowie 21 listopada 1907 roku, zmarł w Krakowie 5 kwietnia 1992 r. Studiował fizykę w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1941-1946 wykładał w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Od 1946 r. był profesorem Akademii Górniczej (od 1949 r. AGH). Od 1959 r. był członkiem PAN (w latach 1969-1977 jej wiceprezesem), a od 1989 Polskiej Akademii Umiejętności. Doktor honoris causa UJ i AGH. Wypromował 15 doktorów.

    Był jednym z najwybitniejszych współczesnych fizyków polskich, twórcą nowych metod badawczych w dziedzinie zastosowań fizyki jądrowej, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego. Dokonał też kilku odkryć w fizyce ciekłych kryształów.

    W Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Marian Mięsowicz stworzył zespół fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych, który w 1970 r. dołączył do IFJ. W uznaniu zasług profesora jego imię nadano utworzonemu w 1993 roku w Krakowie Środowiskowemu Międzyresortowemu Centrum Fizyki Wysokich Energii.

    - Rzadko się zdarza w nauce, by dwie tak wielkie indywidualności, jak Henryk Niewodniczański i Marian Mięsowicz, współpracowały ze sobą - mówił wczoraj prof. Andrzej Budzanowski, szef IFJ. - Tak jednak się stało i dzięki temu Kraków ma tak dobre i znane, nie tylko w kraju, środowisko fizyków.

    Autorem płaskorzeźby jest Leszek Sobocki. (MN)