Samodzielni pracownicy naukowi IFJ PAN - zakres kompetencji

Baza danych "Ludzie nauki"

Samodzielni pracownicy naukowi IFJ PAN
Tytuł Imię i nazwisko Dziedzina
Dyscyplina
Specjalność
Prof. dr hab. Paweł Bilski
Pawel.Bilski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka doświadczalna
Prof. dr hab. Wojciech Broniowski
Wojciech.Broniowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; teoria relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów
Prof. dr hab. Tadeusz Chmaj
Tadeusz.Chmaj@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka; informatyka
fizyka teoretyczna; ogólna teoria względności; kompresja danych; systemy multimedialne
Prof. dr hab. Janusz Chwastowski
Janusz.Chwastowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; fizyka układów złożonych
Prof. dr hab. Jerzy Dryzek
Jerzy.Dryzek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego; anihilacja pozytonów
Prof. dr hab. Jan Figiel
Jan.Figiel@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Wojciech Florkowski
Wojciech.Florkowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Prof. dr hab. Bogdan Fornal
Bogdan.Fornal@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
Krzysztof.Golec-Biernat@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna cząstek elementarnych
Prof. dr hab. Lidia Görlich
Lidia.Goerlich@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Stanisław Jadach
Stanislaw.Jadach@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Marek.Jezabek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna cząstek
Prof. dr hab. Marek Kowalski
Marek.Kowalski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
doświadczalna fizyka jądrowa; fizyka medyczna
Prof. dr hab. Małgorzta Lekka
Malgorzata.Lekka@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
biofizyka
Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
Zbigniew.Lodziana@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka komputerowa; fizyka teoretyczna
Prof. dr hab. Adam Maj
Adam.Maj@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Piotr Malecki
Piotr.Malecki@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka; informatyka
fizyka doświadczalna; fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Maria.Massalska-Arodz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Jerzy Mietelski
Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Paweł Olko
Pawel.Olko@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
dozymetria; fizyka doświadczalna
Prof. dr hab. Maria Różańska
Maria.Rozanska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Maciej Skrzypek
Maciej.Skrzypek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Antoni Szczurek
Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
teoretyczna fizyka jądrowa; teoretyczna fizyka wysokich energii; fizyka hadronów
Prof. dr hab. Bogusław Tomanek
Boguslaw.Tomanek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
zastosowanie metod MRJ w biologii
Prof. dr hab. Zbigniew Wąs
Zbigniew.Was@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
doświadczalna fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Mariusz Witek
Mariusz.Witek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Barbara Wosiek
Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Urszula Woźnicka
Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka
Ziaja@mail.desy.de
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego; fizyka powierzchni
Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski
Piotr.Zenczykowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; teoria cząstek elementarnych
Dr hab. Andrzej Adamczak
Andrzej.Adamczak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Piotr Bednarczyk
Piotr.Bednarczyk@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Artur Birczyński
Artur.Birczynski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
spektroskopia i teoria relaksacji MRJ
Dr hab. Paweł Błasiak
Pawel.Blasiak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Andrzej Bożek
Andrzej.Bozek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energi
Dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
pawel.bruckman.de.renstrom@cern.ch
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energi
Dr hab. Maciej Budzanowski
Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
doświadczalna fizyka jądrowa
Dr hab. Andrzej Budziak
Andrzej.Budziak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
Dr hab. Sabrina Casanova
Sabrina.Casanova@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
Dr hab. Marcin Chrząszcz
Marcin.Chrzaszcz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka cząstek elementarnych
Dr hab. Ewa Dryzek
Ewa.Dryzek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego; anihilacja pozytonów
Dr hab. Dariusz Góra
Dariusz.Gora@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Katarzyna Górska
Katarzyna.Gorska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
podstawy mechaniki kwantowej
Dr hab. Andrzej Z. Górski
Andrzej.Gorski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Jerzy Grębosz
Jerzy.Grebosz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Andreas van Hameren
Andrzej.Horzela@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Piotr Homola
Piotr.Homola@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
astrofizyka, fizyka doświadczalna wysokich energii
Dr hab. Andrzej Horzela
andre.hameren@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Paweł Jochym
Pawel.Jochym@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka komputerowa, fizyka teoretyczna
Dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
Ewa.Juszynska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Anna Kaczmarska
Anna.Kaczmarska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Robert Kamiński
Robert.Kaminski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Małgorzata Kąc
Malgorzata.Kac@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Maria Kmiecik
Maria.Kmiecik@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Krzysztof Korcyl
Krzysztof.Korcyl@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
informatyka, fizyka
fizyka doświadczalna, modelowanie lokalnej sieci komputerowej
Dr hab. Krzysztof Kozak
Krzysztof.Kozak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa doświadczalna
Dr hab. Adam Kozela
Adam.Kozela@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Jan Krawczyk
Jan.Krawczyk@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
badania strukturalne, fizyka fazy skondensowanej
Dr hab. Wojciech Królas
Wojciech.Krolas@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Marcin Kucharczyk
Marcin.Kucharczyk@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka doświadczalna cząstek elementarnych
Dr hab. Agnieszka Kulińska
Agnieszka.Kulinska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka doświadczalna
Dr hab. Krzysztof Kutak
Krzysztof.Kutak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka
Dr hab. Jarosław Kwapień
Jaroslaw.Kwapien@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Janusz Lekki
Janusz.Lekki@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
Dr hab. Jan Łażewski
Jan.Lazewski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Jerzy Łukasik
Jerzy.Lukasik@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Barbara Marczewska
Barbara.Marczewska@ifj.edu.pl
inżynieria materiałowa
metaloznawstwo
Dr hab. Katarzyna Mazurek
Katarzyna.Mazurek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
teoretyczna fizyka jądrowa
Dr hab. Ludovico Minati
Ludovico.Minati@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; fizyka jądrowa
Dr hab. Jacek Niemiec
Jacek.Niemiec@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
astrofizyka
Dr hab. Jacek Okołowicz
Jacek.Okolowicz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; fizyka jądrowa
Dr hab. Paweł Oświęcimka
Pawel.Oswiecimka@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Czesława Paluszkiewicz
Czeslawa.Paluszkiewicz@ifj.edu.pl
nauki chemiczne
chemia
chemia fizyczna i teoretyczna; fizykochemia ciała stałego; spektroskopia oscylacyjna
Dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan
Magdalena.Parlinska@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka materiałów
Dr hab. Piotr Pawłowski
Piotr.Pawlowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Dr hab. Robert Pełka
Robert.Pelka@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Jan Pękala
Jan.Pekala@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii, astrofizyka
Dr hab. Przemysław Piekarz
Przemyslaw.Piekarz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Krzysztof Pysz
Krzysztof.Pysz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych
Dr hab. Andrzej Rybicki
Andrzej.Rybicki@cern.ch
nauki fizyczne
fizyka
fizyka cząstek elementarnych
Dr hab. Radosław Ryblewski
Radoslaw.Ryblewski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Sebastian Sapeta
Sebastian.Sapeta@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
Dr hab. Wolfgang Schäfer
Wolfgang.Schafer@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna wysokich energii
Dr hab. Marek Scholz
Marek.Scholz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka plazmy
Dr hab. Tomasz Srokowski
Tomasz.Srokowski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Dr hab. Ewa Stanecka
Ewa.Stanecka@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
Dr hab. Małgorzata Sternik
Malgorzata.Sternik@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa, fizyka ciała stałego
Dr hab. Jakub Szlachetko
Jakub.Szlachetko@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
Dr hab. Adam Trzupek
Adam.Trzupek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Władysław Węglarz
Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
rezonans magnetyczny jądrowy, radiospektroskopia, biofizyka
Dr hab. Marta Wolny-Marszałek
Marta.Marszalek@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Marcin Wolter
Marcin.Wolter@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Krzysztof Woźniak
Krzysztof.Wozniak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Wojciech Zając
Wojciech.Zajac@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka fazy skondensowanej materii
Dr hab. Leszek Zawiejski
Leszek.Zawiejski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
doświadczalna fizyka jądrowa wysokich energii
Dr hab. Piotr Zieliński
pm.zielinski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego

Emerytowani samodzielni pracownicy IFJ PAN
Tytuł Imię i nazwisko Dziedzina
Dyscyplina
Specjalność
Prof. dr hab. Maria Bałanda
Maria.Balanda@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Andrzej Białas
Andrzej.Bialas@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna; teoria relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów
Prof. dr hab. Rafał Broda
Rafal.Broda@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska
Antonina.Cebulska-Wasilewska@ifj.edu.pl
nauki biologiczne
biologia radiacyjna
biologia radiacyjna i środowiskowa; genetyka; epidemiologia molekularna; ochrona środowiska
Prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz
Krzysztof.Drozdowicz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa; zagadnienia neutronowe
Prof. dr hab. Roman Hołyński
Roman.Holynski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Edward Kapuścik
Edward.Kapuscik@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz
Zdzislaw.Lalowicz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
magnetyczny rezonans jądrowy; doświadczalna fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Jan Lasa
Jan.Lasa@novell.ftj.agh.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka techniczna; chromatografia gazowa
Prof. dr hab. Leonard Leśniak
Leonard.Lesniak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna
Prof. dr hab. Grażyna Nowak
Grazyna.Nowak@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka cząstek elementarnych; eksperymentalna fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Krzysztof Parliński
Krzysztof.Parlinski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka komputerowa; fizyka ciała stałego; fonony; metody ab initio; fizyka materiałowa
Prof. dr hab. Jan Styczeń
Jan.Styczen@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka jądrowa niskich energii
Prof. dr hab. Michał Turała
Michal.Turala@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka doświadczalna wysokich energii
Prof. dr hab. Jacek Turnau
Jacek.Turnau@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
eksperymantalna fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Michael Waligórski
Michal.Waligorski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka radiacyjna; ochrona radiologiczna; radiobiologia; medycyna nuklearna; fizyka medyczna
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
Tadeusz.Wasiutynski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
Kacper.Zalewski@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka teoretyczna wysokich energii
Dr hab. Ewa Gładysz-Dziaduś
Ewa.Gladysz@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Jerzy Hubert
Jerzy.Hubert@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
synergetyka; termodynamika; teoria samoorganizacji
Dr hab. Stanisław Mikocki
Stanislaw.Mikocki@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka wysokich energii
Dr hab. Bogusław Rajchel
Boguslaw.Rajchel@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
fizyka ciała stałego
Dr hab. Ireneusz Śliwka
Ireneusz.Sliwka@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
techniczna fizyka jądrowa; chromatografia gazowa
Dr hab. Paweł Wodniecki
Pawel.Wodniecki@ifj.edu.pl
nauki fizyczne
fizyka
doświadczalna fizyka jądrowa; fizyka ciała stałego