Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 lutego 2011 roku zmarł

Prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Prof. dr hab. Andrzej Jasiński

wybitny naukowiec i organizator życia naukowego, pionier zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Odszedł wspaniały człowiek, pionier obrazowania MR w Polsce, bliski współpracownik Sir Petera Mansfielda laureata nagrody Nobla, wieloletni kierownik Zakładu Tomografi Magnetyczno-Rezonasowej IFJ PAN, promotor kilkunastu prac doktorskich.

Listy kondolencyjne: