Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Eskreys

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2011 roku zmarł

Prof. dr hab. Andrzej Eskreys

znakomity fizyk o światowym uznaniu, inicjator i uczestnik wielu międzynarodowych eksperymentów w dziedzinie fizyki wysokich energii. Długoletni kierownik Zakładu Struktury Hadronów, wychowawca licznego grona młodych współpracowników.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Listy kondolencyjne: