Zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Zuber

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. inż. Andrzeja Zubera

wybitnego naukowca, geofizyka i hydrogeologa, cenionego specjalistę o światowej renomie z zakresu nauk geologicznych, związanego przez czterdzieści lat Swojej pracy zawodowej z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, wieloletniego Kierownika Pracowni Geofizyki i Hydrogeologii Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej i byłego kierownika Zakładu Fizykochemii Ekosystemów IFJ PAN, wychowawcy licznego grona młodych współpracowników.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Życiorys Profesora

Listy kondolencyjne: