Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Budzanowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2011 r. zmarł

Prof. dr hab. Andrzej Budzanowski

Prof. dr hab. Andrzej Budzanowski

wybitny fizyk, współtwórca polskiej szkoły fizyki jądrowej, mentor i wychowawca wielu pokoleń polskich uczonych, wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU, wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i naukowymi, zamiłowany taternik, wspaniały człowiek.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Życiorys Profesora

Listy kondolencyjne: