Zmarł Profesor Jacek Hennel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 czerwca 2014 roku zmarł

Prof. dr hab. Jacek Hennel

Prof. dr hab. Jacek Hennel

wybitny fizyk, współtwórca pierwszego cyklotronu C-48 w Krakowie, pionier badań z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego w Polsce, mentor i wychowawca kilku pokoleń polskich uczonych, wieloletni kierownik Zakładu Radiospektroskopii Jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, członek korespondent PAU, zamiłowany narciarz, wspaniały człowiek

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Życiorys Profesora

Klepsydra

Wspomnienie ucznia o Profesorze Jacku Hennelu