Zmarł Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 7 listopada 2014 roku zmarł

Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski

Wybitny fizyk teoretyk, specjalista w dziedzinie cząstek elementarnych, wychowawca wielu pokoleń polskich fizyków, profesor zwyczajny i wieloletni członek władz w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Krzysztof Fiałkowski był w latach 2008-2011 członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego, a także Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Klepsydra