Zmarł Prof. dr hab. Jan Franciszek Mikulski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2015 w wieku 85 lat zmarł

Prof. dr hab. Jan Franciszek Mikulski

dr Zbigniew Stachura

Chemik i radiochemik, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UJ, twórca oraz wieloletni kierownik Zakładu Fizykochemii Jądrowej w IFJ PAN.

Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Pożegnanie od wspólpracowników Profesora Jana Mikulskiego