Zmarł Profesor Guido Altarelli

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 września 2015 roku zmarł

Prof. Guido Altarelli

Prof. Guido Altarelli

wybitny fizyk - teoretyk. Urodził się w 1941 r. w Rzymie (Włochy). Stopień doktora fizyki uzyskał w 1965 r. na Uniwersytecie we Florencji. Kolejnym miejscem jego kariery naukowej był Nowy Jork (USA): najpierw Uniwersytet Nowojorski (1968-69), a następnie Uniwersytet Rockefellera (1969-70). W 1970 r. wrócił do Włoch, gdzie został zatrudniony na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie (1970-92). Tamże uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego fizyki teoretycznej w roku 1980. W 1992 r. przenósł się na nowo założony Uniwersytet Rzymski III ("Roma Tre").

Od 1987 do 2006 r. pracował w CERN, w oddziale teorii. Kierował tym oddziałem przez 2. kadencje, w latach 2000-2004. Był członkiem komitetów doradczych wielu czołowych laboratoriów świata, w tym DESY i CERN. Od 2004 r. był członkiem Scientific Advisory Board w IFJ PAN.

Autor ponad 200 publikacji naukowych. Jego najważniejsze prace dotyczą badania cząstek i oddziaływań fundamentalnych. Autor prac teoretycznych na temat modelu standardowego kwarków i leptonów oraz jego przewidywań. Podstawowe równanie ewolucji rozkładów partonów, uzyskane w ramach chromodynamiki kwantowej, nazwane zostało od nazwisk odkrywców równaniem Altarellego-Parisiego.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 11 marca 2013 r. prof. Guido Altarelli otrzymał tytuł Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Profesor Guido Altarelli był członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie