Zmarł Prof. dr hab. Janusz Wilczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2015 w wieku 77 lat zmarł w Warszawie

Prof. dr hab. Janusz Wilczyński

Profesor Janusz Wilczyński był światowej klasy ekspertem w fizyce jądrowej oraz jednym z czołowych fizyków jądrowych w Polsce. Od ponad 50 lat aktywnie uczestniczył w programach badawczych polskiej atomistyki, początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, następnie w latach 1966-1980 w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, a od 1980 roku w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych).

Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Informacja na stronie NCBJ