Zmarła prof. Marta Wasilewska-Radwańska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 25 kwietnia 2019 roku zmarła

Profesor AGH Marta Wasilewska-Radwańska

Twórca i długoletni opiekun specjalności Fizyka Medyczna i Dozymetria na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, gdzie pozostawiła po sobie szerokie grono Wychowanków.

W Polskim Towarzystwie Fizyki Medycznej w latach 2001-2011 piastowała funkcje Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Głównego, Honorowy Członek PTFM.

Piastowała funkcje przewodniczącej Zespołu ds. Radiobiologii i Higieny Radiacyjnej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

W osobie Pani Profesor żegnamy Człowieka o wyjątkowej osobowości i zasługach dla polskiej nauki, w szczególności fizyki medycznej.

Jej odejście dotknęło nas wszystkich.

Pogrążonej w żalu
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Rada Naukowa IFJ PAN

Klepsydra