Zmarł Prof. Adam Strzałkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 25 lipca 2020 roku zmarł

Prof. Adam Strzałkowski

Profesor Adam Strzałkowski

wybitny polski fizyk jądrowy,
uczony o rozległej wiedzy i ogromnym autorytecie,
wychowawca wielu pokoleń krakowskich fizyków jądrowych.

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie


Profesor Adam Strzałkowski (1923-2020), emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapisuje się w naszej pamięci jako wybitny fizyk, wspaniały nauczyciel akademicki oraz jeden z twórców środowiska fizyki jądrowej w Krakowie. Choć przez większość swojej kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, Jego wielkie zasługi naukowe i organizacyjne dla naszego Instytutu Fizyki Jądrowej, którego był pracownikiem w latach 1953-1983, są trudne do przecenienia. Jako bliski współpracownik i uczeń prof. Henryka Niewodniczańskiego był współtwórcą naszego Instytutu, a w latach 1958-1975 kierował Zakładem Reakcji Jądrowych. Był jednym z pionierów badań reakcji jądrowych prowadzonych w naszym Instytucie.

Początek swojej kariery naukowej (1945-1950) związał z astronomią – był jednym z pionierów obserwacji obiektów astronomicznych z wykorzystaniem fal radiowych za pomocą radioteleskopów. Ale już od ok. 1950 r. zaczął zajmować się eksperymentalną fizyką jądrową w bardzo szerokim zakresie tematyk: poczynając od badania mechanizmów reakcji jądrowych, czy badań nad własnościami oddziaływań silnych, poprzez badania nad przyprogową produkcją mezonów oraz badania dotyczące produkcji i rozpadu hiperjąder, aż do badań podstawowych symetrii fizyki, a nawet do zastosowań fizyki jądrowej w medycynie. Wszystkie te prace naukowe owocowały bardzo ważnymi, często przełomowymi, odkryciami. Warto podkreślić, że do jednego z najważniejszych odkryć Profesora Strzałkowskiego należy odkrycie tzw. jądrowego efektu glorii, którego dokonał w latach 60-tych na cyklotronie U-120 w naszym Instytucie, wraz z Profesorami Niewodniczańskim, Budzanowskim, Grotowskim i Jarczykiem.

Prof. Strzałkowski zainicjował wieloletnią i owocną współpracę z uniwersytetami w Liverpool, Monachium, Bochum, Bonn, Politechniką Federalną w Zurichu, Instytutem Fizyki Jądrowej w Jülich oraz Uniwersytetem w Katanii.

Ale przede wszystkim zostanie zapamiętany jako opiekun naukowy oraz promotor wielu pokoleń fizyków jądrowych, w tym także kilku profesorów naszego Instytutu. Podręcznik jego autorstwa „Wstęp do fizyki jądra atomowego” jest znany chyba wszystkim, którzy studiowali fizykę jądrową w Polsce w ostatnim półwieczu.

Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, w szczególności był wielkim miłośnikiem czytania książek oraz zapalonym podróżnikiem.

Św. P. Profesor Adam Strzałkowski na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, wielki uczony, niekwestionowany autorytet i Mistrz. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla całej polskiej fizyki jądrowej, a w szczególności dla środowiska krakowskiego. Składamy Mu serdeczne podziękowanie i wyrażamy naszą wdzięczność za lata owocnej współpracy i niezwykle pozytywnego wpływu, jaki Profesor wywarł na rozwój naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.