Rada Naukowa IFJ PAN

Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych.

Kontakt

Sekretariat Rady Naukowej IFJ PAN
pok. 5302 (bud. 5, p. I)
e-mail: rada@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8301