Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2020-2023

Komisja budżetowa

dr hab. Piotr Bednarczyk
dr hab Paweł Oświęcimka
dr hab. Marta Wolny-Marszałek

Komisja regulaminowa

prof. dr hab. Jan Figiel
prof. dr hab. Marek Kowalski
prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski

Komisja kwalifikacyjna

prof. dr hab. Paweł Bilski
dr hab. Mirosław Gałązka
prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
dr hab. Andrzej Horzela
dr hab. Anna Kaczmarska
dr hab. Andrzej Rybicki
prof. dr hab. Antoni Szczurek
dr hab. Władysław Węglarz
prof. dr hab. Barbara Wosiek
prof. dr hab. Urszula Woźnicka

Komisja Odwoławcza przy Radzie Naukowej IFJ PAN

prof. dr hab. Jan Figiel
prof. dr hab. Barbara Wosiek
prof. dr hab. Urszula Woźnicka


Archiwum

Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2016-2019