Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2020-2023

Komisja budżetowa

dr hab. Piotr Bednarczyk
dr hab Paweł Oświęcimka
dr hab. Marta Wolny-Marszałek

Komisja regulaminowa

prof. dr hab. Jan Figiel
prof. dr hab. Marek Kowalski
prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski

Komisja Odwoławcza przy Radzie Naukowej IFJ PAN

prof. dr hab. Paweł Bilski
prof. dr hab. Stanisław Drożdż
prof. dr hab. Jan Figiel
prof. dr hab. Barbara Wosiek
prof. dr hab. Urszula Woźnicka

Komisja ds. Studium Doktoranckiego

Naukowy Oddział 1: prof. dr hab. Janusz Chwastowski
Naukowy Oddział 2: prof. dr hab. Wolfgang Schӓfer
Naukowy Oddział 3: dr hab. Mirosław Gałązka
Naukowy Oddział 4: dr hab. Robert Kamiński
Naukowy Oddział 5: dr hab. Władysław Węglarz
Naukowy Oddział 6: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
Centrum Cyklotronowe Bronowice: dr hab. Renata Kopeć

Komisja ds. Oceny Dorobku i Kwalifikacji Pracowników Naukowych

prof. dr hab. Henryk Wilczyński
prof. dr hab. Adam Maj
prof. dr hab. Piotr Zieliński
prof. dr hab. Maciej Skrzypek
prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - przewodniczący
prof. dr hab. Paweł Olko


Archiwum

Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2016-2019