Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2016-2019

Komisja ds. oceny dorobku i kwalifikacji pracowników naukowych

Naukowy Oddział 1: prof. dr hab. Barbara Wosiek
Naukowy Oddział 2: prof. dr hab. Bogdan Fornal
Naukowy Oddział 3: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Naukowy Oddział 4: prof. dr hab. Stanisław Jadach
Naukowy Oddział 5: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
Naukowy Oddział 6: prof. dr hab. Paweł Olko

Komisja budżetowa

dr hab. Maria Kmiecik, prof. IFJ PAN
dr inż. Renata Kopeć
prof. dr hab. Piotr Malecki

Komisja regulaminowa

dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN
prof. dr hab. Jan Figiel
dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN

Komisja ds. Studium Doktoranckiego

Naukowy Oddział 1: prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - przewodniczący
Naukowy Oddział 2: prof. dr hab. Marek Kowalski
Naukowy Oddział 3: prof. dr hab. Piotr Zieliński
Naukowy Oddział 4: prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
Naukowy Oddział 5: prof. dr hab. Urszula Woźnicka
Centrum Cyklotronowe Bronowice: dr hab. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN