Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2020-2023

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Antoni Szczurek
Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
662-8212

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl
662-8235

prof. dr hab. Paweł Olko
Pawel.Olko@ifj.edu.pl
662-8248

prof. dr hab. Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@ifj.edu.pl
662-8204

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Przemysław Piekarz
Przemyslaw.Piekarz@ifj.edu.pl
662-8209

Dyrektor IFJ PAN

prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl
662-8200

Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych

prof. dr hab. Bogdan Fornal
Bogdan.Fornal@ifj.edu.pl
662-8100

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
jajszczyk@kt.agh.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Redlich
krzysztof.redlich@uwr.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Witko
ncwitko@cyf-kr.edu.pl

prof. dr hab. Kacper Zalewski
zalewski@th.if.uj.edu.pl
662-8426

Grupa A

dr hab. Piotr Bednarczyk
Piotr.Bednarczyk@ifj.edu.pl
662-8466

prof. dr hab. Paweł Bilski
Pawel.Bilski@ifj.edu.pl
662-8414

prof. dr hab. Wojciech Broniowski
Wojciech.Broniowski@ifj.edu.pl
662-8431

dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
Pawel.Bruckman@ifj.edu.pl
662-8022

prof. dr hab. inż. Maciej Budzanowski
Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl
662-8061

prof. dr hab. Janusz Chwastowski
Janusz.Chwastowski@ifj.edu.pl
662-8449

prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl
662-8220

dr hab. Mirosław Gałązka
Miroslaw.Galazka@ifj.edu.pl
662-8211

prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
Krzysztof.Golec-Biernat@ifj.edu.pl
662-8441

prof. dr hab. Andrzej Horzela
Andrzej.Horzela@ifj.edu.pl
662-8383

dr hab. Anna Kaczmarska
Anna.Kaczmarska@ifj.edu.pl
662-8020

dr hab. Robert Kamiński
Robert.Kaminski@ifj.edu.pl
662-8277

prof. dr hab. Marek Kowalski
Marek.Kowalski@ifj.edu.pl
662-8074

dr hab. Adam Kozela
Adam.Kozela@ifj.edu.pl
662-8290, 662-6120

dr hab. Wojciech Królas
Wojciech.Krolas@ifj.edu.pl
662-8128

prof. dr hab. Adam Maj
Adam.Maj@ifj.edu.pl
662-8141

dr hab. Paweł Malecki
Pawel.Malecki@ifj.edu.pl
662-8023

prof. dr hab. Jerzy Mietelski
Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl
662-8392

dr hab. Przemysław Piekarz
Przemyslaw.Piekarz@ifj.edu.pl
662-8281

prof. dr hab. Andrzej Rybicki
Andrzej.Rybicki@ifj.edu.pl
662-8447

dr hab. Wolfgang Schäfer
Wolfgang.Schafer@ifj.edu.pl
662-8227

prof. dr hab. Maciej Skrzypek
Maciej.Skrzypek@ifj.edu.pl
662-8347

dr hab. Władysław Węglarz
Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl
662-8256

prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek
Marta.Marszalek@ifj.edu.pl
662-8323

Grupa B

dr inż. Piotr Konieczny
Piotr.Konieczny@ifj.edu.pl
662-8019

Grupa C

prof. dr hab. Grażyna Agnieszka Bąk-Zalewska
Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Jan Figiel
Jan.Figiel@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Lidia Goerlich
Lidia.Goerlich@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Kąkol
kakol@agh.edu.pl

prof. dr hab. Stanisław Kistryn
stanislaw.kistryn@uj.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Malecki
Piotr.Malecki@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Maria.Massalska-Arodz@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Nowak
maciej.a.nowak@uj.edu.pl

prof. dr hab. Błażej Skoczeń
blazej.skoczen@pk.edu.pl

prof. dr hab. Barbara Wosiek
Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl

prof. dr hab. Urszula Woźnicka
Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Aleksandra Pacanowska
Aleksandra.Pacanowska@ifj.edu.pl
662-8145


Archiwum

Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2016-2019