Skład osobowy Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2024-2027

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Antoni Szczurek

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej

 1. prof. dr hab. inż. Maciej Budzanowski
 2. dr hab. Anna Kaczmarska
 3. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Przemysław Piekarz

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 1. prof. dr hab. Mazur Stanisław
 2. prof. dr hab. Redlich Krzysztof
 3. prof. dr hab. Spałek Józef
 4. prof. dr hab. Witko Małgorzata

GRUPA A

 1. prof. dr hab. Bilski Paweł
 2. dr hab. Bożek Andrzej
 3. dr hab. Brückman de Renstrom Paweł
 4. prof. dr hab. Chwastowski Janusz
 5. dr hab. inż. Fitta Magdalena
 6. prof. dr hab. Fornal Bogdan
 7. dr hab. Gałązka Mirosław
 8. prof. dr hab. Golec-Biernat Krzysztof
 9. dr hab. Kłusek-Gawenda Mariola
 10. dr hab. Królas Wojciech
 11. prof. dr hab. Lesiak Tadeusz
 12. prof. dr hab. Maj Adam
 13. dr hab. Malecki Paweł
 14. prof. dr hab. Mietelski Jerzy
 15. prof. dr hab. Niemiec Jacek
 16. prof. dr hab. Olko Paweł
 17. dr hab. inż. Oświęcimka Paweł
 18. dr hab. Pogoda Katarzyna
 19. prof. dr hab. Rybicki Andrzej
 20. dr hab. Sapeta Sebastian
 21. dr hab. Schäfer Wolfgang
 22. prof. dr hab. Skrzypek Maciej
 23. dr hab. inż. Stanecka Ewa
 24. dr hab. Węglarz Władysław
 25. prof. dr hab. Zieliński Piotr

GRUPA B

 1. dr inż. Ciemała Michał
 2. dr Karczmarska Agnieszka

GRUPA C

 1. prof. dr hab. Bąk-Zalewska Agnieszka
 2. prof. dr hab. inż Dąbrowski Władysław
 3. prof. dr hab. Horzela Andrzej
 4. prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew
 5. prof. dr hab. Kistryn Stanisław
 6. prof. dr hab. Kukołowicz Paweł
 7. prof. dr hab. Moskal Paweł
 8. prof. dr hab. Salabura Piotr
 9. gen. bryg. prof. dr hab. inż. Wachulak Przemysław
 10. prof. dr hab. Warszyński Piotr
 11. prof. dr hab. Wosiek Barbara

Przedstawiciel doktorantów IFJ PAN

mgr inż. Mróz Tomasz


Archiwum

Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2020-2023

Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2016-2019