Skład osobowy Rady Naukowej w kadencji 2016-2019

Rada Naukowa

Przewodniczący RN

Prof. dr hab. Antoni Szczurek
Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
662-8212

Zastępcy Przewodniczącego

Dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN
Andrzej.Horzela@ifj.edu.pl
662-8383

Prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl
662-8334

Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@ifj.edu.pl
662-8204

Sekretarz Naukowy RN

Prof. dr hab. Lidia Görlich
Lidia.Goerlich@ifj.edu.pl
662-8045

Dyrektor IFJ PAN

Prof. dr hab. Marek Jeżabek
Marek.Jeżabek@ifj.edu.pl
662-8200

Zastępca Dyrektora IFJ PAN ds. Naukowych

Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Tadeusz.Lesiak@ifj.edu.pl
662-8100

Członkowie PAN

Prof. dr hab. Andrzej Białas
Andrzej.Bialas@ifj.edu.pl

Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
jajszczyk@kt.agh.edu.pl

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
kazimierz.strzalka@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
ncwitko@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Kacper Zalewski
zalewski@th.if.uj.edu.pl
662-8426

Przedstawiciele Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Prof. dr hab. Władysław Lasoń

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN
nctokarz@cyf-kr.edu.pl

Prof. dr hab. Konrad Wołowski
k.wolowski@botany.pl

Grupa A

Prof. dr hab. Maria Bałanda
Maria.Balanda@ifj.edu.pl
662-8260

Dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN
Piotr.Bednarczyk@ifj.edu.pl
662-8466

Dr hab. inż. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN
Maciej.Budzanowski@ifj.edu.pl
662-8119

Prof. dr hab. Janusz Chwastowski
Janusz.Chwastowski@ifj.edu.pl
662-8449

Prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz
Krzysztof.Drozdowicz@ifj.edu.pl
662-8333

Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Stanislaw.Drozdz@ifj.edu.pl
662-8220

Prof. dr hab. Jan Figiel
Jan.Figiel@ifj.edu.pl
662-8491

Prof. dr hab. Bogdan Fornal
Bogdan.Fornal@ifj.edu.pl
662-8207

Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
Krzysztof.Golec-Biernat@ifj.edu.pl
662-8441

Prof. dr hab. Stanisław Jadach
Stanislaw.Jadach@ifj.edu.pl
662-8155

Dr hab. Maria Kmiecik, prof. IFJ PAN
Maria.Kmiecik@ifj.edu.pl
662-8297

Prof. dr hab. Marek Kowalski
Marek.Kowalski@ifj.edu.pl
662-8074

Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek
Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl
662-8235

Prof. dr hab. Adam Maj
Adam.Maj@ifj.edu.pl
662-8141

Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Maria.Massalska-Arodz@ifj.edu.pl
662-8439

Prof. dr hab. Paweł Olko
Pawel.Olko@ifj.edu.pl
662-8248

Dr hab. Przemysław Piekarz, prof. IFJ PAN
Przemyslaw.Piekarz@ifj.edu.pl
662-8281

Dr hab. Andrzej Rybicki, prof. IFJ PAN
Andrzej.Rybicki@ifj.edu.pl
662-8447

Dr hab. Wolfgang Schäfer, prof. IFJ PAN
Wolfgang.Schafer@ifj.edu.pl
662-8227

Dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ PAN
Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl
662-8256

Dr hab. Marta Wolny-Marszałek, prof. IFJ PAN
Marta.Marszalek@ifj.edu.pl
662-8323

Prof. dr hab. Barbara Wosiek
Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl
662-8429

Dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN
Wojciech Zajac@ifj.edu.pl
662-8282

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl
662-8369

Grupa B

Dr inż. Renata Kopeć
Renata.Kopec@ifj.edu.pl
662-8077

Mgr inż. Jolanta Olszowska
Jolanta.Olszowska@ifj.edu.pl
662-8308

Grupa C

Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior
prorektorstud@adm.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
stanislaw.kistryn@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Piotr Malecki
Piotr.Malecki@ifj.edu.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Parliński
Krzysztof.Parlinski@ifj.edu.pl

Prof. dr hab. Urszula Woźnicka
Urszula.Woznicka@ifj.edu.pl

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Klaudia Wojtaszek