Zakończone postępowania habilitacyjne

Zakończone postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)

dr Barbara Błasiak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Obrazowanie molekularne nowotworów przy pomocy rezonansu magnetycznego

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Stefan Jurga – przewodniczący
  • prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – sekretarz
  • prof. dr hab. Zofia Gdaniec - recenzent
  • prof. dr hab. Andrzej Ejchart - recenzent
  • dr hab. Barbara Blicharska - recenzent
  • dr hab. Marta Kopaczyńska - członek
  • prof. dr hab. Urszula Woźnicka - członek
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 10 maja 2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 lipca 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 września 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 5 grudnia 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 grudnia 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

dr Jacek Otwinowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński – przewodniczący
  • prof. dr hab. Piotr Malecki – sekretarz
  • dr hab. Iwona Grabowska-Bołd - recenzent
  • prof. dr hab. Jan Królikowski - recenzent
  • dr hab. Paweł Brückman - recenzent
  • prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs - członek
  • prof. dr hab. Bogdan Fornal - członek
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 31 lipca 2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 17 września 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 4 października 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 31 stycznia 2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 lutego 2019 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

dr Żaneta Świątkowska-Warkocka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Impulsowe naświetlanie laserowe - badanie nierównowagowych warunków otrzymania submikronowych cząstek hybrydowych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Andrzej Kozłowski – przewodniczący
  • dr hab. Przemysław Piekarz – sekretarz
  • dr hab. Edward Michalski - recenzent
  • dr hab. Ryszard Sobierajski - recenzent
  • prof. dr hab. Maria Bałanda - recenzent
  • dr hab. Artur Podhorodecki - członek
  • prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź - członek
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 30 kwietnia 2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 lipca 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 września 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 3 grudnia 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 grudnia 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

dr Jakub Bielecki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
From Classical to Plasma Tomography

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący
  • dr hab. Marta Wolny-Marszałek – sekretarz
  • dr hab. Andrzej Bartnik - recenzent
  • prof. dr hab. Bogdan Fornal - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk - recenzent
  • prof. dr hab. Marek Sadowski - członek
  • prof. dr hab. Paweł Olko - członek
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 maja 2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 lipca 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 września 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 4 marca 2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 marca 2019 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

dr Magdalena Fitta

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Efekt magnetokaloryczny i zachowanie krytyczne w magnetykach molekularnych z mostkami cyjankowymi

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Andrzej Szytuła – przewodniczący
  • dr hab. Przemysław Piekarz – sekretarz
  • prof. dr hab. Andrzej Szewczyk - recenzent
  • dr hab. Tomasz Toliński - recenzent
  • dr hab. Marcin Sikora - recenzent
  • dr hab. Aleksandra Kolano-Burian - członek
  • prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź - członek
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 31 października 2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10 grudnia 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 7 lutego 2019 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 9 maja 2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 20 maja 2019 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Dynamika i polimorfizm substancji polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Jan Wąsicki – przewodniczący
  • prof. dr hab. Maria Bałanda – sekretarz
  • dr hab. Wojciech Pisula - recenzent
  • dr hab. Arkadiusz Brańka - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński - recenzent
  • dr hab. Sebastian Pawlus - członek
  • dr hab. Przemysław Piekarz - członek
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 10 kwietnia 2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 maja 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 7 czerwca 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 25 września 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 8 października 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Edyta Łokas

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie obiegu pierwiastków promieniotwórczych w lądowym środowisku Arktyki przy wykorzystaniu metod spektrometrii jądrowej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Królas (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
  • dr hab. Maciej Budzanowski (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Kazimierz Różański (AGH)
  • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. Urszula Woźnicka (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Henryk Bem (Politechnika Łódzka)
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 27 grudnia 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 12 lutego 2018 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 8 marca 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 7 czerwca 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 czerwca 2018 r.- nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Olga Shekhovtsova

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Analiza oddziaływań hadronowych w procesie anihilacji e+ e- przy niskich energiach oraz w procesach rozpadów leptonów τ w modelu zainspirowanym teorią chiralną

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Barbara Badełek (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący
  • dr hab. Anna Kaczmarska (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Michał Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Karol Kołodziej (Uniwersytet Śląski) - recenzent
  • dr hab. Robert Kamiński (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Wojciech Wiślicki (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  • prof. dr hab. Tadeusz Lesiak (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 28 września 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 11 grudnia 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 11 stycznia 2018 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 29 marca 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 kwietnia 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ewa Stanecka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) – przewodniczący
  • prof. dr hab. Lidia Goerlich (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Wojciech Dominik (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Marek Kowalski (IFJ PAN) - recenzent
  • dr hab. Tomasz Szumlak (AGH)
  • dr hab. Marcin Kucharczyk (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 28 sierpnia 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 18 września 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 5 października 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 28 lutego 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 12 marca 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Marcin Chrząszcz

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Searches for New Physics effects in b → sl-l+ transitions

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Redlich (Uniwersytet Wrocławski) – przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Andrzej Buras (Technical University of Munich) - recenzent
  • prof. dr hab. Mikołaj Misiak (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • dr hab. Iwona Grabowska-Bołd (AGH)
  • prof. dr hab. Piotr Malecki (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 21 sierpnia 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 października 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 9 listopada 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 31 stycznia 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 12 lutego 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ewa Mandowska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Właściwości spektralne termoluminoforów - metody eksperymentalne i analiza

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Wiesław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN) – przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Andrzej Suchocki (Instytut Fizyki PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Urszula Woźnicka (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski) - recenzent
  • prof. dr hab. Maria Bałanda (IFJ PAN)
  • prof. dr hab. Natalia Golnik (Politechnika Warszawska)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 19 czerwca 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 18 września 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 5 października 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 7 grudnia 2017 r. - zmiana składu komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 5 lutego 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 12 lutego 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Łukasz Laskowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Materiały inżynierskie oparte na porowatych matrycach krzemionkowych zaprojektowane do zastosowań biomedycznych i w urządzeniach IT - synteza i charakterystyka

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Jan Wąsicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – przewodniczący
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzent
  • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Politechnika Warszawska) - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN) - recenzent
  • dr hab. Piotr Szymczak (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Przemysław Piekarz (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 6 marca 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10 kwietnia 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 11 maja 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 14 grudnia 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 15 stycznia 2018 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Mirosław Gałązka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Charakterystyka przemian fazowych i dynamiki molekularnej materiałów polarnych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
  • prof. dr hab. Maria Bałanda (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Marian Paluch (Śląski Uniwersytet Medyczny) - recenzent
  • dr hab. Jan Krawczyk (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska)
  • dr hab. Przemysław Piekarz (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 6 czerwca 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10 lipca 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 7 września 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 1 grudnia 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 grudnia 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ludovico Minati

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Elektroniczne sieci chaotycznych oscylatorów jako fizyczne modele zjawisk emergentnych w dynamice neuronowej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Pachucki z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego – przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela, profesor IFJ PAN – sekretarz
  • prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - recenzent
  • prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - recenzent
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN - recenzent
  • prof. dr hab. Daniel Wójcik z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 21 grudnia 2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 marca 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 kwietnia 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 13 października 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 13 listopada 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Janusz Lekki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwój metod mikrowiązki protonowej i mikrowiązki promieniowania X w IFJ PAN

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Piotr Targowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – przewodniczący
  • dr hab. Maciej Budzanowski (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Marek Lankosz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - recenzent
  • prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku) - recenzent
  • prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Urszula Woźnicka (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 stycznia 2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 20 lutego 2017 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 9 marca 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 23 czerwca 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 lipca 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Małgorzata Kąc

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Elżbieta Zipper (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – przewodniczący
  • prof. dr hab. Wojciech Kwiatek (IFJ PAN) – sekretarz
  • dr hab. Ryszard Zdyb (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - recenzent
  • prof. dr hab. Feliks Stobiecki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu) - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Elżbieta Jartych (Politechnika Lublelska)
  • dr hab. Przemysław Piekarz (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 listopada 2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 12 grudnia 2016 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 2 lutego 2017 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 16 maja 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 22 maja 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Sebastian Sapeta

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
QCD and Jets at Hadron Colliders

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Lech Szymanowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) – przewodniczący
  • dr hab. Robert Kamiński (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Karol Kołodziej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - recenzent
  • prof. dr hab. Wojciech Florkowski (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Stanisław Głazek (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • dr hab. Leszek Motyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 30 września 2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 listopada 2016 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 8 grudnia 2016 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 29 marca 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 kwietnia 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Radosław Ryblewski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rola i opis nierównowagowej dynamiki materii w ralatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Redlich (Uniwersytet Wrocławski) – przewodniczący
  • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat (IFJ PAN) – sekretarz
  • prof. dr hab. Piotr Bożek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - recenzent
  • prof. dr hab. Romuald Janik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - recenzent
  • prof. dr hab. Wojciech Broniowski (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 7 października 2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 listopada 2016 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 8 grudnia 2016 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 17 marca 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 kwietnia 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Jan Pękala

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Grzegorz Wilk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Piotr Malecki (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Wibig (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • dr hab. Łukasz Stawarz (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Marek Kowalski (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 26 września 2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 listopada 2016 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 8 grudnia 2016 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 7 marca 2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 13 marca 2017 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ewelina Maria Łobodzińska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Karol Kołodziej (Uniwersytet Śląski) - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Barbara Badełek (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Andrzej Sandacz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • prof. dr hab. Agnieszka Zalewska (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 8 luty 2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 marca 2016 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 7 kwietnia 2016 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 14 września 2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 19 września 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Piotr Zieliński

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zastosowanie techniki μSR w badaniach własnosci magnetycznych wybranych magnetyków molekularnych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Andrzej Maziewski (Uniwersytet w Białymstoku) - przewodniczący
  • dr hab. Wojciech Zając (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska (Instytut Fizyki PAN w Warszawie) - recenzent
  • prof. dr hab. Janusz Dubowik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu) - recenzent
  • prof. dr hab. Henryk Figiel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - recenzent
  • dr hab. Ryszrad Zdyb (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr hab. Przemysław Piekarz (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 3 grudnia 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 grudnia 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 14 stycznia 2016 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 7 kwietnia 2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 16 maja 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Sabrina Casanova

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Emisja promieniowania gamma z obloków molekularnych - pochodzenie i transport promieniowania kosmicznego w Galaktyce

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Bożena Czerny (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Wojciech Florkowski (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Michał Hanasz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzent
  • prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz (CAMK i Institut d’Astrophysique de Paris) - recenzent
  • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) - recenzent
  • dr hab. Robert Kamiński (IFJ PAN)
  • dr hab. Andrzej Odrzywołek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 15 lipca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 21 września 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 8 października 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 21 marca 2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 kwietnia 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Dorota Strózik-Kotlorz

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Podejście obciętych momentów Mellina w chromodynamice kwantowej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Jan Bartelski (Uniwersytet Warszawski) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Karol Kołodziej (Uniwersytet Śląski) - recenzent
  • prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • dr hab. Wolfgang Schaefer (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Grzegorz Wilk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku)
  • prof. dr hab. Stanisław Jadach (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 13 października 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 listopada 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 grudnia 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 1 marca 2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 marca 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Joanna Jałocha-Bratek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badania możliwości opisu galaktyk spiralnych przy użyciu modeli dysków nieskończenie cienkich oraz o skończonej grubości

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Edward Malec (Uniwersytet Jagielloński) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Henryk Wilczyński (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski) - recenzent
  • prof. dr hab. Ewa Łokas (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika w Warszawie) - recenzent
  • dr hab. Andrzej Woszczyna (Politechnika Krakowska) - recenzent
  • prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Robert Kamiński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 czerwca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 lipca 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 września 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 10 grudnia 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 marca 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Piotr Homola

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Fotony w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Michał Ostrowski (Obserwatorium Astronomiczne UJ) - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN - sekretarz
  • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek (Uniwersytet Łódzki) - recenzent
  • prof. dr hab. Rafał Moderski (Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Toruniu) - recenzent
  • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - recenzent
  • prof. dr hab. Grażyna Nowak (IFJ PAN)
  • prof. dr hab. Janusz Zabierowski (NCBJ)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 30 września 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 19 października 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 5 listopada 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 3 lutego 2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 8 lutego 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Paweł Mochalski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Analiza lotnych składników ludzkiego metabolomu jako potencjalna metoda w ratownictwie kataklizmowym

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska) - przewodniczący
  • dr hab. inż. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN - sekretarz
  • dr hab. Tomasz Ligor (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) - recenzent
  • dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. Politechniki Krakowskiej - recenzent
  • dr hab. Czesława Paluszkiewicz, prof. IFJ PAN - recenzent
  • prof. dr hab. Henryk Jeleń (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 28 września 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 19 października 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 5 listopada 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 22 stycznia 2016 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 8 lutego 2016 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Katarzyna Górska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zastosowanie rozkładów Lévy'ego w rozwiązywaniu ułamkowych równań ewolucji fizyki matematycznej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Uniwersytet Śląski) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN) - recenzent
  • dr hab. Piotr Pepłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - recenzent
  • prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Stanisław Jadach (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 22 czerwca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 21 września 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 8 października 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 11 grudnia 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 grudnia 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Artur Birczyński

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie dynamiki molekularnej i przejść fazowych w solach amonowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Wojciech Sadowski (Politechnika Gdańska) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Maria Bałanda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Stanisław Hoffmann (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu) - recenzent
  • dr hab. Barbara Blicharska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Jan Wąsicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr hab. Przemysław Piekarz, prof. IFJ PAN (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 9 czerwca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 lipca 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 września 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 30 listopada 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 grudnia 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Krzysztof Kutak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Dynamika partonów w zderzeniach w Wielkim Zderzaczu Hadronów i testy chromodynamiki kwantowej w obszarze wysokich energii

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Wojciech Broniowski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Michał Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Michał Spaliński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  • prof. dr hab. Maria Krawczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 18 maja 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 lipca 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 września 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 4 grudnia 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 grudnia 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr inż. Piotr Kulinowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie zmian struktury (morfologii) i własności fizycznych pęczniejących matryc polimerowych w trakcie procesu uwadniania za pomocą metod obrazowania magnetyczno-rezonansowego oraz mikrotomografii rentgenowskiej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Andrzej Dobek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • dr hab. Danuta Kruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - recenzent
  • prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Wojciech Łużny (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  • prof. dr hab. Krzysztof Wędzony (Instytut Farmakologii PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 11 maja 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 8 czerwca 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 września 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 17 listopada 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 grudnia 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Piotr Pawłowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie efektów izospinowych w multifragmentacji systemów jądrowych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Bogusław Kamys (Uniwersytet Jagielloński) - przewodniczący
  • dr hab. Adam Kozela, prof. nadzw. (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej) - recenzent
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (Środowiskowe Laboratorium CięSkich Jonów UW) - recenzent
  • prof. dr hab. Jan Styczeń (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Bogdan Fornal (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  • dr hab. Janusz Skalski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 24 marca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 11 maja 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 11 czerwca 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 5 listopada 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 grudnia 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Paweł Oświęcimka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wieloskalowe charakterystyki złożonych szeregów czasowych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Ryszard Kutner (Uniwersytet Warszawski) - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela, prof. nadzw. (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Janusz Hołyst (Politechnika Warszawska) - recenzent
  • prof. dr hab. Piotr Rozmej (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzent
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron (Politechnika Wrocławska)
  • prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 czerwca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 lipca 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 września 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 29 października 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 listopada 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Krzysztof Pysz

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Experimental and Theoretical Studies of Proton Induced Nuclear Spallation

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Roman Płaneta (Uniwersytet Jagielloński) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Lidia Görlich (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Janusz Wilczyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • prof. dr hab. Ernest Piasecki (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Bogdan Fornal (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Bożena Pomorska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • prof. dr hab. Rafał Broda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 19 marca 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 11 maja 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 11 czerwca 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 22 października 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 listopada 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Piotr Czerski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wzbudzenia mezonowe w gorącej plazmie kwarkowo-gluonowej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Ludwik Turko (Uniwersytet Wrocławski) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Marek Kowalski (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Romuald Janik (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • dr hab. Robert Kamiński (IFJ PAN)
  • prof. dr hab. Tadeusz Matulewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 12 stycznia 2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 marca 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 9 kwietnia 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 2 września 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 21 września 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Jerzy Łukasik

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Efekty kolektywne i dynamika reakcji ciężkojonowych w obszarze pośrednich energii, a równanie stanu materii jądrowej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (Uniwersytet M. Curie-Słodowskiej) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Bogdan Fornal (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Adam Maj (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Bogusław Kamys (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek (IFJ PAN)
  • prof. dr hab. Jan Błocki (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 24 listopada 2014 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 lutego 2015 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 5 marca 2015 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 30 czerwca 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 13 lipca 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ewa Gondek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Materiały i wielowarstwowe struktury optyczne do zastosowań w fotowoltaice organicznej - wybrane zagadnienia modelowania, pomiarów i realizacji

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Jacek Ulański (Politechnika Łódzka) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Małgorzata Igalson (Politechnika Warszawska) - recenzent
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Danuta Wróbel (Politechnika Poznańska) - recenzent
  • prof. dr hab. Bogdan Fornal (IFJ PAN)
  • dr hab. Władysław Tomaszewicz (Politechnika Gdańska)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 lipca 2014 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 października 2014 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 listopada 2014 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 26 stycznia 2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 lutego 2015 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Marek Scholz

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Plasma-Focus i kontrolowana synteza jądrowa

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Bogusław Kamys (Uniwersytet Jagielloński) - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Krzysztof Murawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - recenzent
  • prof. dr hab. Zbigniew Kłos (Centrum Badań Kosmicznych PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Urszula Woźnicka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska)
  • prof. dr hab. Krzysztof Parliński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 4 sierpnia 2014 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 8 września 2014 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 9 października 2014 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 5 grudnia 2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 8 grudnia 2014 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Maciej Krzystyniak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych chemii fizycznej oraz Comptonowskiego rozpraszania neutronów w badaniach jądrowych efektów kwantowych w fazie skondensowanej i układach molekularnych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Czesław Kapusta (Akademia Górniczo-Hutnicza) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Maria Bałanda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej) - recenzent
  • dr hab. Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  • prof. dr hab. Jan Wąsicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 4 lutego 2014 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10 marca 2014 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 3 kwietnia 2014 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 24 czerwca 2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 lipca 2014 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Katarzyna Mazurek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Symetrie kształtów jądra atomowego i ich łamanie

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Wiktor Zipper (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Lidia Görlich (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Wojciech Satuła (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Piotr Rozmej (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzent
  • prof. dr hab. Adam Sobiczewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • prof. dr hab. Henryk Witała (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 31 października 2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 18 listopada 2013 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 5 grudnia 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 9 stycznia 2014 r. - zmiana składu komisji habilitacyjnej
  • 24 marca 2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 7 kwietnia 2014 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Wojciech Królas

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badania struktury jąder neutrono-nadmiarowych produkowanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów na wiązkach stabilnych i radioaktywnych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (Uniwersytet Warszawski) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Maria Bałanda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Zenon Janas (Uniwersytet Warszawski) - recenzent
  • prof. dr hab. Andrzej Magiera (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent
  • prof. dr hab. Marek Kowalski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Andrzej Baran (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • prof. dr hab. Piotr Bożek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 września 2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 14 października 2013 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 7 listopada 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 3 marca 2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 marca 2014 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Agnieszka Kulińska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Perturbed Angular Correlation method in materials science

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Krzysztof Ruebenbauer (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Bogdan Kowalski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) - recenzent
  • prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) - recenzent
  • prof. dr hab. Jan Styczeń (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • dr hab. Bożena Jasińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
  • prof. dr hab. Urszula Woźnicka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 22 sierpnia 2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 2 września 2013 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 10 października 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 9 grudnia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 16 grudnia 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Małgorzata Sznajder

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Relacje pomiędzy morfologią i widmem energetycznym uporządkowanych układów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Publications
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Janusz Toboła (Akademia Górniczo-Hutnicza) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Piotr Bogusławski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) - recenzent
  • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (Instytut Fizyki UMK) - recenzent
  • prof. dr hab. Piotr Zieliński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Stanisław Krukowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
  • prof. dr hab. Krzysztof Parliński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 15 kwietnia 2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 maja 2013 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 czerwca 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 30 sierpnia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 2 września 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Anna Kaczmarska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Measurements of final states with tau leptons in proton-proton collisions using the ATLAS detector at the LHC

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Bogdan Muryn (Akademia Górniczo-Hutnicza) - przewodniczący
  • prof. dr hab. Tadeusz Lesiak (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Marek Kowalski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Helena Białkowska (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) - recenzent
  • prof. dr hab. Wiesław Płaczek (Instytut Fizyki UJ) - recenzent
  • prof. dr hab. Ewa Rondio (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  • prof. dr hab. Grażyna Nowak (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 20 lutego 2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 11 marca 2013 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 4 kwietnia 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 28 sierpnia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 2 września 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Maria Kmiecik

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie kolektywnych własności jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Wiktor Zipper (UŚ) - przewodniczący
  • dr hab. Lidia Görlich (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. dr hab. Rafał Broda (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (ŚLCJ) - recenzent
  • prof. dr hab. Władysław Walulś (UJ) - recenzent
  • prof. dr hab. Bożena Pomorska (UMCS)
  • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 15 lutego 2013 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 11 marca 2013 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 4 kwietnia 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 17 czerwca 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 8 lipca 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Władysław Węglarz

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym w badaniach procesów relaksacji, wymiany magnetyzacji, dyfuzji oraz migracji wody w wieloskładnikowych mikroheterogennych układach złożonych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. dr hab. Henryk Figiel (AGH) - przewodniczący
  • prof. Wojciech M. Kwiatek (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Stefan Jurga (UAM) - recenzent
  • prof. Wacław Kołodziejski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) - recenzent
  • prof. Zdzisław Lalowicz (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. Ryszard Stolarski (UW)
  • prof. Piotr Zieliński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 27 listopada 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10 grudnia 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 14 lutego 2013 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 28 maja 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 10 czerwca 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Andrzej Budziak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Przemiany strukturalne i magnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związkach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu faz Lavesa C14 i C15

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Monografia
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Andrzej Szytuła (UJ) - przewodniczący
  • dr hab. Wojciech Zając (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Henryk Drulis (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych) - recenzent
  • prof. Stanisław Filipek (Instytut Chemii Fizycznej PAN) - recenzent
  • prof. Andrzej Kozłowski (AGH) - recenzent
  • dr hab. Tadeusz Zach (PK)
  • prof. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 6 listopada 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 19 listopada 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 grudnia 2012 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 19 marca 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 8 kwietnia 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Jacek Niemiec

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Symulacje kinetyczne nierelatywistycznych fal uderzeniowych młodych pozostałości po supernowych - formowanie struktury i generacja turbulencji elektromagnetycznej

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Bożena Czerny (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika) - przewodnicząca
  • dr hab. Andrzej Horzela (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Włodzimierz Bednarek (UŁ) - recenzent
  • prof. Marek Sikora (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika) - recenzent
  • prof. Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz (UJ oraz Institut d'Astrophisique de Paris) - recenzent
  • prof. Michał Ostrowski (UJ)
  • prof. Henryk Wilczyński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 30 października 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 12 listopada 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 grudnia 2012 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 6 marca 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 marca 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Krzysztof Kozak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Izotopy radonu - główny element naturalnej promieniotwórczości środowiska

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska (AGH) - przewodnicząca
  • prof. Wojciech Kwiatek (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Henryk Bem (Politechnika Łódzka) - recenzent
  • dr hab. Józef Chowaniec (Państwowy Instytut Geologiczny) - recenzent
  • dr hab. Paweł Bilski (IFJ PAN) - recenzent
  • dr hab. Chau Nguyen-Dinh (AGH)
  • prof. Urszula Woźnicka (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 27 lipca 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 26 września 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 4 października 2012 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 8 listopada 2012 r. - zmiana składu komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 4 lutego 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 11 lutego 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Jan Krawczyk

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie dynamiki molekularnej w fazach skondensowanych metodą rozpraszania neutronów

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Wiesława Sikora (AGH) - przewodnicząca
  • prof. Piotr Zieliński (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Andrzej Czachor (NCBJ) - recenzent
  • prof. Andrzej Szytuła (UJ) - recenzent
  • prof. Stanisław Urban (UJ) - recenzent
  • prof. Wojciech Nawrocik (UAM)
  • dr hab. Maria Bałanda (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 23 maja 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 18 czerwca 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 września 2012 r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 4 października 2012 r. - zmiana składu komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  • 11 stycznia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 stycznia 2013 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Małgorzata Sternik

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Dynamika sieci krystalicznej a stabilność kryształów i struktur wielowarstwowych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Zbigniew Kąkol (AGH) - przewodniczący
  • prof. Piotr Zieliński (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Adam Kiejna (UWr) - recenzent
  • prof. Stanisław Krukowski (UW) - recenzent
  • prof. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN) - recenzent
  • dr hab. Urszula Wdowik (UP)
  • prof. Maria Massalska-Arodź (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 4 czerwca 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 lipca 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 września 2012 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 14 listopada 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 19 listopada 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Krzysztof Rębilas (Uniwersytet Rolniczy)

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Logiczna struktura dynamiki relatywistycznej i klasycznej teorii elektromagnetyzmu oraz możliwość alternatywnego sformułowania tych teorii

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Marek Kuś (CFT PAN) - przewodniczący
  • dr hab. Andrzej Horzela (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Jakub Rembieliński (UŁ) - recenzent
  • prof. Jan Sładkowski (UŚ) - recenzent
  • prof. Edward Kapuścik (IFJ PAN) - recenzent
  • dr hab. Andrzej Radosz (PW)
  • prof. Piotr Żenczykowski (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 2 kwietnia 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 9 lipca 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 6 września 2012 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 30 października 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 12 listopada 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Ewa Gładysz-Dziaduś

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Szukanie nowych stanów materii poprzez fluktuacje i niekonwencjonalne sygnatury

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Publikacje
 • Podsumowanie działalności naukowej
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Krzysztof Doroba (UW) - przewodniczący
  • prof. Marek Kowalski (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Janusz Zabierowski (NCBJ) - recenzent
  • prof. Bogdan Muryn (AGH) - recenzent
  • prof. Wojciech Florkowski (UJK w Kielcach) - recenzent
  • prof. Wiktor Zipper (UŚ)
  • dr hab. Grażyna Nowak (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 19 grudnia 2011 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 12 marca 2012 r. - uchwała o wyraSeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 26 kwietnia 2012 r. - powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 26 lipca 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 17 września 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr inż. Barbara Marczewska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Diamenty syntetyczne jako detektory promieniowania jonizującego

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Paweł Moskal (UJ) - przewodniczący
  • dr hab. Wojciech Zając (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Ludwik Dobrzyński (NCBJ) - recenzent
  • dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska (AGH) - recenzent
  • prof. Jan Styczeń (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. Tadeusz Pałko (Politechnika Warszawska)
  • prof. Urszula Woźnicka (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 9 stycznia 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 13 lutego 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 26 marca 2012 r. - powołanie przez Centalną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 5 lipca 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 lipca 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Jan Łażewski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rola fononów w układach znajdujących się na granicy stabilności

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Rafał Abdank-Kozubski (UJ) - przewodniczący
  • dr hab. Maria Bałanda (IFJ PAN) - sekretarz
  • dr hab. Jacek Majewski (UW) - recenzent
  • prof. Adam Kiejna (Uniw. Wrocławski) - recenzent
  • prof. Piotr Zieliński (IFJ PAN) - recenzent
  • prof. Stanisław Kaprzyk (AGH)
  • prof. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 16 lutego 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 12 marca 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 11 maja 2012 r. - powołanie przez Centalną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 5 lipca 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 lipca 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Robert Pełka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwijanie i implementacja modeli fenomenologicznych służących badaniu magnetyków molekularnych

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Małgorzata Witko (IKiFP PAN) - przewodniczący
  • prof. Piotr Zieliński (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Anna Ślawska-Waniewska (IF PAN) - recenzent
  • prof. Bogdan Bułka (IFM PAN) - recenzent
  • prof. Wiesława Sikora (AGH) - recenzent
  • dr hab. Adam Rycerz (UJ)
  • prof. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 9 marca 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 26 marca 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 26 kwietnia 2012 r. - powołanie przez Centalną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 21 czerwca 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 lipca 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr Maciej Budzanowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwój i zastosowanie detektorów termoluminescencyjnych w dozymetrii indywidualnej i środowiskowej w Polsce

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska (AGH) - przewodniczący
  • dr hab. Lidia Goerlich (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Mieczysław Zielczyński (NCBJ) - recenzent
  • dr hab. Maria Staniszewska (UM w Łodzi) - recenzent
  • prof. Kazimierz Jeleń (AGH) - recenzent
  • prof. Marcin Wójcik (UJ)
  • prof. Urszula Woźnicka (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 2 kwietnia 2012 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 16 kwietnia 2012 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 28 maja 2012 r. - powołanie przez Centalną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 20 czerwca 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 9 lipca 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr inż. Paweł Bilski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Detektory termoluminescencyjne w pomiarach promieniowania kosmicznego i akceleratorowych wiązek jonów

 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej)
 • Skład komisji habilitacyjnej:
  • prof. Janusz Braziewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - przewodniczący
  • dr hab. Bogdan Fornal (IFJ PAN) - sekretarz
  • prof. Andrzej Suchocki (IF PAN) - recenzent
  • dr hab. Alicja Chruścińska (UMK w Toruniu) - recenzent
  • prof. Jan Styczeń (IFJ PAN) - recenzent
  • dr hab. Arkadiusz Mandowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • prof. Paweł Olko (IFJ PAN)
 • Uchwała Rady Naukowej
 • Harmonogram:
  • 4 listopada 2011 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 5 grudnia 2011 r. - uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w Radzie Naukowej IFJ PAN
  • 30 stycznia 2012 r. - powołanie przez Centalną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej
  • 24 kwietnia 2012 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14 maja 2012 r. - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych