Wybory do Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2020-2023

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej IFJ PAN zawiadamia, że od dnia 28.10.2019 r. są przyjmowane oświadczenia o woli kandydowania do Grupy A.

Wnioski o umieszczenie na liście kandydatów w wyborach do Grupy B będą przyjmowane od dnia 08.11.2019 r.

Termin dostarczenia oryginału oświadczenia lub wniosku (Grupa A i B) upływa w dniu 25.11.2019 r.

Zgłoszenia do Grupy C są przyjmowane od dnia 08.11.2019 r. - szczegóły

Regulamin wyborów do Rady Naukowej IFJ PAN [PDF]