Wybory do Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2020-2023

Oświadczenia oraz załączniki będą przyjmowane od dnia obwieszczenia list wyborczych tj. 28.10.2019 r.