Formularze

  • Wzór umowy w sprawie warunków ustalenia i zasad zwrotu kosztów używania w podróży służbowej samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy [doc] [pdf]
  • Wzór umowy w sprawie warunków ustalenia i zasad zwrotu kosztów używania w podróży służbowej samochodów osobowych nie będących własnością IFJ PAN (dla Doktorantów) [doc] [pdf]
  • Nowe konta poczty elektronicznej [DOC]