Komisja dyscyplinarna

Zgodnie z zarządzeniem 28/2015 i zarządzeniem 33/2015 Dyrektora IFJ PAN wybory Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2015 - 2019 zostały przeprowadzone w dniu 6 listopada 2015 roku przez komisję wyborczą w składzie: mgr Magdalena Kostecka, mgr Beata Murzyn oraz mgr inż. Mirosław Ziębliński (przewodniczący).

W protokole końcowym komisja wyborcza stwierdziła ważność wyborów (frekwencja 46,6% pracowników uprawnionych do głosowania) i ogłosiła następujący skład Komisji Dyscyplinarnej:

  • prof. dr hab. Maria Bałanda (przewodnicząca)
  • dr hab. Krzysztof Kozak
  • prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz
  • dr hab. Marta Wolny-Marszałek
  • dr hab. Katarzyna Mazurek

Regulamin wyboru Komisji Dyscyplinarnej w IFJ PAN

Ustawa o PAN (patrz Rozdz.9)

Statut IFJ PAN

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego