Komisja dyscyplinarna

Zgodnie z zarządzeniem 28/2015 i zarządzeniem 33/2015 Dyrektora IFJ PAN wybory Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2015 - 2019 zostały przeprowadzone w dniu 6 listopada 2015 roku przez komisję wyborczą w składzie: mgr Magdalena Kostecka, mgr Beata Murzyn oraz mgr inż. Mirosław Ziębliński (przewodniczący). W protokole końcowym komisja wyborcza stwierdziła ważność wyborów (frekwencja 46,6% pracowników uprawnionych do głosowania). W dniu 24 kwietnia 2018 roku, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

  • dr hab. Marta Wolny-Marszałek, prof. nadzw. IFJ PAN (pełniąca obowiązki przewodniczącej)
  • prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz
  • dr hab. Krzysztof Kozak
  • dr hab. Katarzyna Mazurek

Regulamin wyboru Komisji Dyscyplinarnej w IFJ PAN

Ustawa o PAN (patrz Rozdz.9)

Statut IFJ PAN

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego [PL] [ENG]