Mobility opportunities for scientists (only in Polish)

Oferta stypendialna dla doktorów oraz profesorów - Termin zgłaszania kandydatur upływa
8 lutego 2016 roku

http://www.lestudium-ias.com/

Zdobywamy granty na badania
Praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe
Jestem młodym naukowcem i chcę dostać grant na badania naukowe

I. Stypendia w programie Horizon 2020
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59

II. Stypendia Miedzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA)
http://www-tc.iaea.org/tcweb/participation/ asfelloworvisitor/default.asp

III. Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

IV. Europejski Portal dla Naukowców
http://ec.europa.eu/research/ index.cfm?lg=pl&pg=who&cat=r&tips=on

V. Wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców - Portal EURAXESS Polska
http://www.euraxess.pl/
Oferty stypendialne 2016

VI. Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców przy Centrum Transferu Technologii

VII. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
http://www.buwiwm.edu.pl/

VIII. Praca i Stypendia Wspólnotowego Centrum Badawczego JRC

IX. Praca dla personelu statutowego:
http://cordis.europa.eu/

X. Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbright'a
http://www.fulbright.edu.pl

XI. Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD

XII. Program Fundacji Alexandra von Humboldta
http://www.humboldt-foundation.de/web/about-us.html

XIII. Inne oferty stypendialne (Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwerstytetu Warszawskiego)
http://www.bwz.uw.edu.pl/

XIV. Oferty stypendialne dla naukowców - Kanada
http://www.infoexport.gc.ca/science/eu_RMP-en.htm

XV. Oferty stypendialne dla naukowców - Chile
http://www.conicyt.cl/movilidad/

XVI. Wiadomości KPK-Granty Europejskie - biuletyn KPK

XVII. Career.edu
http://www.careeredu.eu/
- "tablica ogłoszeń" międzynarodowych ofert stypendialnych dla społeczności naukowej. Naukowcy mogą zapoznać się z bogatą bazą ofert stypendialnych z USA, Kanady, Europy, Azji i Afryki

XVIII. Eurodesk.pl
http://www.eurodesk.pl
- europejski program informacyjny dla uczniów, studentów i doktorantów, który funkcjonuje w 29 państwach

XIX. Academic Jobs EU
http://www.academicjobseu.com
- wyszukiwarka ofert pracy o charakterze naukowym w różnych dziedzinach: nauczyciele akademiccy, nauczyciele języków, stypendia doktoranckie i typu "postdoc" i inne

XX. Biochemist E-volution
http://www.biochemist.org
- baza danych ofert pracy związanej z biochemią, biologią molekularną, mikrobiologią itp. Zarówno praca na uczelniach i w instytucjach badawczych, jak i w przemyśle

XXI. Physics Web Employment Centre
http://physicsweb.org/jobs
- baza danych i wyszukiwarka ofert pracy, stypendiów i kursów związanych z naukami fizycznymi. Oferty głównie z Wielkiej Brytanii i Irlandii

XXII. Find a PhD
http://www.findaphd.com
- wyszukiwarka stypendiów dla doktorantów

XXIII. Find a PostDoc
http://www.findapostdoc.com
- wyszukiwarka ofert dla naukowców ze stopniem doktora

XXIV. Fellowship Program of the Council for European Studies (CES)
http://councilforeuropeanstudies.org/

XXV. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki