Ogłoszenia Komisji ds. Socjalno-Mieszkaniowych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych IFJ PAN

Skład osobowy - Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN Nr 37/2015

  • Bator-Odynokow Monika, tel. 8316
  • Birczyński Artur, tel. 8261, 8257
  • Bobek Aneta, tel. 8316
  • Czarny Anna, tel. 8321
  • Guguła Konrad, tel. 8496, 8356
  • Mazurek Katarzyna, tel. 8237
  • Niemiec Robert, tel. 8219
  • Rajchel Bogusław, tel. 8374, 8096
  • Turzańska Józefa, tel. 8484, 8115

Komunikaty Komisji ds. Socjalno-Mieszkaniowych

Formularze:

Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN Nr 23/2016 z dnia 5 maja 2016 r. - dotyczące naliczenia odpisu środków pieniężnych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r.


Klauzula informacyjna