Statut i Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Statut IFJ PAN

Tekst ujednolicony Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 6/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku Rady Naukowej IFJ PAN - zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 29/2016 z dnia 27 września 2016 r.


Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Załączniki