Statut i Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Statut IFJ PAN

Tekst ujednolicony Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 6/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku Rady Naukowej IFJ PAN


Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Załączniki