Strona główna

 

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

1. Prof. dr Andrzej HRYNKIEWICZ

 

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

1. Prof. dr hab. Andrzej BUDZANOWSKI

2. Prof. dr hab. Wiesław CZYŻ

3. Prof. dr Jerzy JANIK

 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

1. Prof. dr hab. Jacek HENNEL

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1. Prof. dr hab. Jerzy BARTKE

2. Prof. dr hab. Tomir COGHEN

3. Prof. dr hab. Andrzej ESKREYS

4. Prof. dr hab. Roman HOŁYŃSKI

5. Prof. dr hab. Andrzej JASIŃSKI

6. Prof. dr hab. Jan LASA

7. Prof. dr hab. Piotr MALECKI

8. Prof. dr hab. Jan STYCZEŃ

9. Prof. dr hab. Zdzisław SZEGLOWSKI

10. Prof. dr hab. Michał TURAŁA

11. Prof. dr hab. Tadeusz WASIUTYŃSKI

12. Doc. dr Władysław WOLTER

13. Prof. dr hab. Andrzej ZUBER

 

Złoty Krzyż Zasługi

1. Mgr inż. Edmund BAKEWICZ

2. Prof. dr hab. Agnieszka BĄK-ZALEWSKA

3. Prof. dr hab. Rafał BRODA

4. Prof. dr hab. Antonina CEBULSKA-WASILEWSKA

5. Prof. dr hab. Jan FIGIEL

6. Prof. dr hab. Stanisław JADACH

7. Mgr Mirosława JASIŃSKA

8. Doc. dr hab. Zdzisław LALOWICZ

9. Prof. dr hab. Leonard LEŚNIAK

10. Prof. dr hab. Maria MASSALSKA-ARODŹ

11. Dr Bronisław NIZIOŁ

12. Doc. dr hab. Grażyna NOWAK

13. Doc. dr hab. Paweł OLKO

14. Prof. dr hab. Krzysztof PARLIŃSKI

15. Dr Maria POLLAK-STACHURA

16. Dr Grzegorz POLOK

17. Doc. dr hab. Maria RÓŻAŃSKA

18. Inż. Elżbieta RYBA

19. Dr Maria RYBICKA

20. Dr Zbigniew STACHURA

21. Mgr inż. Jan ŚCIESIŃSKI

22. Prof. dr hab. Jacek TURNAU

23. Prof. dr hab. Henryk WILCZYŃSKI

24. Doc. dr hab. Paweł WODNIECKI

25. Prof. dr hab. Barbara WOSIEK

26. Doc. dr hab. Urszula WOŹNICKA

 

Srebrny Krzyż Zasługi

1. Mgr Barbara BRZEZICKA

2. Inż. Jacek BURDA

3. Dr Antoni DWURAŹNY

4. Mgr inż. Kazimierz GAŁUSZKA

5. Dr Zbigniew HAJDUK

6. Dr Andrzej HORZELA

7. Mgr inż. Andrzej IGIELSKI

8. Inż. Jacek KICZEK

9. Mgr Barbara KOMENDERA-ŚWIĄTEK

10. Dr Barbara KUBICA

11. Doc. dr hab. Tadeusz LESIAK

12. Stanisława ŁOKAS

13. Mgr Małgorzata NIEWIARA

14. Dr Ewa OCHAB

15. Dr Krystyna OLKIEWICZ

16. Dr Barbara PETELENZ

17. Mgr Marcin SŁOMCZYŃSKI

18. Dr Barbara WILCZYŃSKA

19. Dr Henryk WOJCIECHOWSKI

20. Dr Wojciech ZAJĄC

21. Doc. dr hab. Piotr ZIELIŃSKI

 

Brązowy Krzyż Zasługi

1. Danuta ADAMSKA

2. Mgr inż. Jerzy BRZEZICKI

3. Józef DYBEŁ

4. Roman FIAŁKOWSKI

5. Dr Lidia GÖRLICH

6. Inż. Janusz LIPKA

7. Mgr inż. Zbigniew NATKANIEC

8. Dr Małgorzata NOWINA-KONOPKA

9. Mgr Halina SZYMAŃSKA

10. Mgr inż. Krzysztof WIŚNIEWSKI

11. Mgr inż. Mirosław ZIĘBLIŃSKIPolska Akademia Umiejętności Polska Akademia Nauk Państwowa Agencja Atomistyki TVP Kraków Poczta Polska Dziennik Polski Bank BPH Polskie Linie Lotnicze LOT Dana Air Travel