Strona główna


 

Sesja Naukowa w Auli IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152
Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Budzanowski

   

915-920

Otwarcie Sesji: prof. dr hab. Marek Jeżabek Dyrektor IFJ PAN

925-945

Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz:
"Rozwój badań oddziaływań nad-subtelnych"

950-1010

Prof. dr hab. Kazimierz Grotowski: "Wsteczne rozpraszanie cząstek alfa typu glory"

1015-1035

Doc. dr Władysław Wolter: "Efekt Landaua Pomeranczuka"

1040-1135

Prof. dr hab. Barbara Wosiek: "PHOBOS"

1105-1125

Prof. dr hab. Jacek Hennel: "Magnetyczny rezonans jądrowy"

1130-1200

Przerwa na kawę

1200-1220

Prof. dr Jerzy Janik: "Badania struktury fazy skondensowanej materii za pomocą neutronów termicznych"

1225-1245

Prof. dr hab. Jan Skołyszewski: "Terapia neutronowa przy pomocy wiązek prędkich neutronów"

1250-1310

Doc. dr hab. Urszula Woźnicka: "Geofizyka jądrowa"

1315-1335

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski: "Plazma kwarkowo-gluonowa"

1340-1400

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska: "Trzy zapachy neutrin"

1405-1500

Obiad

1505-1525

Prof. dr hab. Marek Jeżabek: "Rozpady ciężkich kwarków"

1530-1550

Doc. dr hab. Wojciech Kwiatek: "Badania strukturalne metodami PIXE (PIGE) i RBA"

1555-1615

Doc. dr hab. Paweł Olko: "Dozymetria termoluminescencyjna"

1620-1640

Doc. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat: "Model saturacji partonowej w fizyce cząstek"

1645-1715

Przerwa na kawę

1720-1740

Prof. dr hab. Michał Turała: "Wielkie detektory fizyki cząstek"

1745-1805

Prof. dr hab. Jan Styczeń: "Wielkie detektory fizyki jądrowej"

1810-1830

Prof. dr hab. Andrzej Eskreys: "Monitor świetlności dla zderzaczy elektron-proton"

1835

Zamknięcie Sesji JubileuszowejPolska Akademia Umiejętności Polska Akademia Nauk Państwowa Agencja Atomistyki TVP Kraków Poczta Polska Dziennik Polski Bank BPH Polskie Linie Lotnicze LOT Dana Air Travel