Dlaczego IFJ PAN

 • możliwość elastycznych godzin pracy (zadaniowy tryb pracy)
 • możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin
 • DODATKI DO WYNAGRODZENIA (nagroda roczna, dodatek stażowy, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych)
 • wsparcie w ramach:
  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
  • dofinansowanie wypoczynku urlopowego zarówno dla pracowników („wczasy pod gruszą”) jak i ich dzieci
  • okolicznościowe świadczenie finansowe związane ze wzmożonymi wydatkami
  • pożyczki mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach
  i kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • od 2013 r. IFJ PAN otrzymuje najwyższą KATEGORIĘ NAUKOWĄ A+
 • w 2017 r. IFJ PAN otrzymał wyróżnienie – HR EXCELLENCE IN RESEARCH
 • w latach 2012-2017 w ramach projektu Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) IFJ PAN posiadał status flagowej jednostki nauki polskiej
 • współpracujemy z najbardziej znaczącymi instytucjami naukowo-badawczymi krajowymi jak i zagranicznymi oraz bierzemy udział w największych eksperymentach na świecie
 • posiadamy jeden z najnowocześniejszych ośrodków radioterapii prowadzący protonową terapię nowotworową w europie – CENTRUM CYKLOTRONOWE BRONOWICE
 • posiadamy nowoczesną APARATURĘ BADAWCZĄ
 • możliwość korzystania z kortów tenisowych na terenie IFJ PAN
 • parking na ponad 230 samochodów wraz z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych
 • zadaszony parking (wraz ze stojakami) dla ponad 30 rowerów (za budynkiem Wartowni od strony ul. E. Radzikowskiego)
 • posiadamy bibliotekę, dostęp do platform wydawniczych, artykułów on-line, repozytorium