Wyróżnienie „HR Excellence in Research”

Logo HR Excellence in Research

W 2017 r., po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny, Komisja Europejska przyznała Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, jako instytucji stosującej zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Przyznanie prawa do używania wyróżnienia jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), nakierowanej na tworzenie przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej w Europie oraz na tworzenie przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Zespoły

Kalendarium procesu HRS4R w IFJ PAN

Materiały dot. HRS4R w IFJ PAN

Podjęte działania