HR Strategy for Researchers Action Plan

IFJ PAN zobowiązał się do przeprowadzenia wewnętrznej analizy pozwalającej ocenić stopień spójności funkcjonowania Instytutu z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji naukowców. Jej celem było otrzymanie wyróżnienia HR Excellene in Research. Wyniki analizy stały się podstawą do przygotowania strategii HR i planu działań ukierunkowanych na wyłapanie potencjalnych braków oraz opis działania zmierzającego do ich likwidacji.

Action plan