Europejska Karta Naukowca i Kodeks

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały wydane w 2005 r. przed Komisję Europejską. Jej adresatami są przede wszystkim naukowcy i pracodawcy, a także podmioty finansujące badania.

Europejska Karta Naukowca to zbiór praw i obowiązków, którym podlegają naukowcy oraz instytucje, w których są zatrudnieni, a także organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest zbiorem zasad rekrutacji naukowców, których instytucje zatrudniające naukowców powinny przestrzegać. Celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników naukowych w Europie.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych